REKLAMA
REKLAMA

Akademia inwestycyjna

Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego po awansie do grona rynków rozwiniętych

Polska to pierwszy kraj, który od niemal dekady awansował do grupy rozwiniętych rynków kapitałowych w klasyfikacji międzynarodowej agencji indeksowej FTSE Russell. To również pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej.
Foto: Adobestock

Nasz kraj znalazł się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków kapitałowych, do których zaliczane są m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia i Australia.

Awans Polski to docenienie poziomu rozwoju polskiej gospodarki i rynku kapitałowego. W ciągu niecałych trzech dziesięcioleci udało nam się osiągnąć wszystkie cechy rynków rozwiniętych – m.in. wysoki poziom bezpieczeństwa obrotu i usług posttransakcyjnych, rozwiniętą infrastrukturę i szeroki zakres usług świadczonych na rynku kapitałowym. W obliczu faktu, że obecną pozycję osiągnęliśmy dużo szybciej niż bardziej rozwinięte gospodarczo Izrael i Korea Południowa, jest to wydarzenie tym bardziej warte podkreślenia.

Warto pamiętać, że nie tylko agencja FTSE Russell zdecydowała się na przesunięcie Polski z Emerging Markets do Developed Markets. Również firma Stoxx, inny światowy operator indeksów giełdowych, podjęła taką decyzję, a rewizja obu klasyfikacji zbiegła się w czasie i nastąpiła po sesji 21 września 2018 r. W rezultacie od 24 września br. Polska jest przez obie firmy klasyfikowana jako rynek rozwinięty.

Ostateczna lista 37 polskich spółek, które weszły w skład indeksów rynków rozwiniętych (wg przypisanej przez FTSE Russell kategorii wielkości), przedstawia się następująco:

- duże spółki (large caps): PKO Bank Polski

- średnie spółki (mid caps): PKN Orlen, Grupa Lotos, PGE, PGNiG, KGHM Polska, Bank Pekao, PZU, Santander, mBank, LPP, Dino Polska, CD Projekt, Cyfrowy Polsat

- małe spółki (small caps): Bank Millennium, AmRest Holdings, Bank Handlowy, JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka, GPW, Boryszew, Neuca

Awans do grona Developed Markets to dla polskiego rynku kapitałowego duży sukces, ale jednocześnie duże zobowiązanie i wiele wyzwań stojących przed instytucjami infrastruktury rynkowej, regulatorem, bankami i domami maklerskimi oraz emitentami, związanych z koniecznością spełnienia wysokich standardów i oczekiwań inwestorów lokujących kapitał na rynkach rozwiniętych.

Po reklasyfikacji Polska jest lepiej postrzegana przez globalne środowiska ekonomiczne i finansowe. Jednocześnie spółki notowane na polskiej giełdzie będą musiały spełniać wysokie rynkowe wymogi w zakresie komunikacji z rynkiem i prezentować wysoki poziom ładu korporacyjnego, aby przyciągnąć zainteresowanie inwestorów zagranicznych specjalizujących się w inwestycjach na Developed Markets.

Rynek kapitałowy jest obecnie w dosyć specyficznej sytuacji, ponieważ z jednej strony, według rankingu FTSE Russell jesteśmy krajem rozwiniętym, z drugiej zaś, według innej kluczowej dla inwestorów zagranicznych agencji indeksowej, MSCI, pozostajemy wciąż rynkiem rozwijającym się. Większość funduszy inwestycyjnych na świecie, reprezentujących wg różnych kryteriów ok. 80–90 proc. światowych aktywów inwestycyjnych, inwestuje na Developed Markets. Do września tego roku, będąc rynkiem Emerging, mieliśmy dostęp do stosunkowo niewielkiej wartościowo części światowych funduszy inwestycyjnych, natomiast od września ta dostępność uległa znacznemu zwiększeniu. Ta sytuacja, przy sprzyjających innych warunkach rynkowych, w dłuższym okresie powinna przełożyć się na większe zainteresowanie inwestorów zagranicznych naszym rynkiem.

2 kluczowe projekty dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego

Szansą na dalszy rozwój naszego rynku jako rynku rozwiniętego jest Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego tworzona pod auspicjami Ministerstwa Finansów, przy zaangażowaniu przedstawicieli wszystkich grup uczestników rynku. Jej projekt przewiduje szereg zachęt dla inwestorów oraz emitentów, w tym przede wszystkim likwidację barier ograniczających dostęp do rynku. Kluczowe znaczenie dla ożywienia rynku będzie miało również wprowadzenie programu pracowniczych planów kapitałowych. Te dwa projekty przełożą się na istotny wzrost zainteresowania inwestorów i emitentów polskim rynkiem kapitałowym.

Będzie rosło znaczenie raportowania niefinansowego

W strategiach funduszy inwestycyjnych na dojrzałych rynkach coraz większe znaczenie odgrywają CSR (corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw) i kryteria oceny ryzyka inwestycyjnego dotyczące zagadnień społecznych i środowiskowych oraz ładu korporacyjnego (ESG – environmental, social and governance). Kwestie niefinansowe zyskują coraz większy, realny i mierzalny wpływ na działalność przedsiębiorstw i długoterminowe budowanie ich wartości. Wśród inwestorów upowszechnia się opinia, że wycena ryzyk biznesowych jest łatwiejsza i trafniejsza w przypadku, gdy spółki w jasny i przejrzysty sposób komunikują dane pozafinansowe. Firmy te stają się zatem bezpieczniejszym celem inwestycyjnym. Po awansie do grona rynków rozwiniętych waga raportowania niefinansowego przez spółki będzie rosła. Dla długoterminowego budowania wartości firmy takie czynniki jak społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny, podejście do kwestii etycznych, zgodność z regulacjami czy przejrzysta polityka informacyjna stają się nie mniej ważne niż krótkoterminowe sukcesy finansowe.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA