Notowania spółki

Selvita (SLV)

PLSELVT00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 62,10 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 64,30 59,50 51,00 49,39 32,85 3,00
zmiana -3,42% 4,37% 21,76% 25,73% 89,04% 1 970,00%
WIG (zmiana) -0,22% -6,28% -1,87% -2,29% 6,83% 36,62%
Na tle WIG (pp) -3,20 10,65 23,63 28,03 82,21 1 933,38
sWIG80TR (zmiana) -0,60% -2,12% 4,17% -5,39% -4,45% 47,31%
Na tle sWIG80TR (pp) -2,83 6,49 17,59 31,13 93,49 1 922,69
WIG-Poland (zmiana) -0,25% -6,31% -1,90% -2,21% 7,35% 38,96%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,17 10,68 23,67 27,95 81,69 1 931,04
InvestorMS (zmiana) -1,08% -4,31% -1,19% -9,58% -6,51% 58,07%
Na tle InvestorMS (pp) -2,34 8,68 22,96 35,31 95,55 1 911,93
sWIG80 (zmiana) -0,60% -2,12% 4,15% -5,56% -6,60% 34,03%
Na tle sWIG80 (pp) -2,83 6,49 17,61 31,29 95,64 1 935,97

Dane rynkowe

Kapitalizacja 855 193 320,90
Free float 50,15%
Liczba akcji 13 771 229
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 855 193 320,90
Liczba akcji: 13 771 229
Liczba głosów na WZA: 17 821 229
Kapitał akcyjny: 5 508 491,60
Cena nominalna akcji: 0,40
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 865 264
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49,85%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 915 264
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,24%
Free float: 50,15%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 13 771 229 (100,00%) 17 821 229 (100,00%)
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 (36,24%) 8 490 880 (47,64%) SLV
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 (6,90%) 950 000 (5,33%) IMC, KRU, GPR, KGH, RDL, LEN, MON, FRO, MVP, ART, STL, APR, AHL, BKM, MPH, KGL, ENT, GBK, RFK, UNI, EAT, TRK, LBT, BFT, ACG, SKH, PWX, KGN, FTE, PEP, ABE, AML, TOR, LCC, LVC, ORB, AMC, INP, TIM, CAR, PKO, KTY, SWG, ERB, TPE, CMP, CCC, MGT, BRS, RON, AGO, MNI, MNC, MIL, LTX, ACP, LRQ, CIE, 11B, CDC, MBK, VST, ASG, ALI, RWL, BAH, ATT, QMK, HRS, PKP, SNK, WWL, IND, ATR, ASB, MDG, NWG, DCR, IZB, EMT, TAR, CDR, NFT, EMP, BTM, ALR, BBD, TRN, ZEP, RBW, POZ, ATD, MSP, QRS, GTN, CNG, PRT, BDX, ECH, CRM, PMP, PKN, NET, SLV, 08N, CLE, ELB, MCR, ZMT, PGO, SGN, FMF, AAL, GKI, ATG, MSZ, PND, PFL
Sieczkowski Bogusław 924 384 (6,71%) 1 474 384 (8,27%) SLV

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria H - subskrypcja publiczna 2017-08-29 2 200 000 0,40 61,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria G2 - oferta menedżerska 2015-09-02 327 886 0,40 1,00 13 771 229 5 508 491,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-21
-
seria G1 - oferta menedżerska 2015-09-02 327 886 0,40 1,00 13 443 343 5 377 337,20 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-28
2016-06-28
seria F - oferta publiczna 2014-07-09 2 651 891 0,40 10,30 13 115 457 5 246 182,80 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2015-01-09
2015-01-26
seria E - subskrypcja prywatna 2011-03-22 2 700 000 0,40 - 10 463 566 4 185 426,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2011-05-31
2014-12-19
seria D - subskrypcja prywatna - 551 066 0,40 - 7 763 566 3 105 426,40 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-14
2014-12-19
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 833 000 0,40 0,40 7 212 500 2 885 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 329 500 0,40 0,40 5 379 500 2 151 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-10-06
2014-12-19
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA - 4 050 000 0,40 0,40 4 050 000 1 620 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wesołowski Tadeusz 92 975 0,68% 92 975 0,52% 2017-12-08
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 132 713 8,23% 1 132 713 6,36% 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 6,71% 1 474 384 8,27% 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 36,24% 8 490 880 47,64% 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 979 728 36,16% 8 479 728 47,58% 2017-08-21
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 6,90% 950 000 5,33% 2017-08-21
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 282 713 9,31% 1 282 713 7,20% 2017-08-21
Ogółem 13 771 229 100,00% 17 821 229 100,00% 2017-08-21
Sieczkowski Bogusław 963 984 7,00% 1 513 984 8,50% 2017-08-21
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 7,24% 950 000 5,53% 2017-07-06
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 886 724 6,76% 886 724 5,17% 2017-06-08
Przewięźlikowski Paweł 4 979 728 37,97% 8 479 728 49,40% 2017-04-26
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 282 713 9,78% 1 282 713 7,47% 2016-08-25
Sieczkowski Bogusław 963 984 7,35% 1 513 984 8,82% 2016-08-25
TW Investments Ltd. 1 282 713 9,78% 1 282 713 7,47% 2016-07-07
TW Investments Ltd. 1 282 713 9,00% 1 282 713 7,00% 2016-07-07
Przewięźlikowski Paweł 5 248 595 40,02% 8 748 595 50,97% 2016-04-28
Przewięźlikowski Paweł 5 446 385 41,52% 8 946 385 52,11% 2015-01-09
Privatech Holdings Ltd. 925 738 7,00% 925 738 5,00% 2015-01-09
Przewięźlikowski Paweł 5 444 212 41,50% 8 944 212 52,10% 2015-01-09
Ogółem 13 115 457 100,00% 17 165 457 100,00% 2015-01-09
Sieczkowski Bogusław 909 259 6,93% 1 458 897 8,49% 2015-01-09
Privatech Holdings Ltd. 925 738 7,05% 925 738 5,39% 2015-01-09
Romanowski Piotr 41 332 0,00% 41 332 0,00% 2014-07-09
Romanowski Piotr 41 332 0,39% 41 332 0,28% 2014-07-09
Przewięźlikowski Paweł 5 444 212 52,03% 8 944 212 61,62% 2014-03-18
Privatech Holdings Ltd. 925 738 8,84% 925 738 6,37% 2014-03-12
Wesołowski Tadeusz 26 223 0,00% 26 223 0,00% 2014-03-12
Wesołowski Tadeusz 26 223 0,25% 26 223 0,18% 2014-03-12
Wesołowski Tadeusz 24 543 0,23% 24 543 0,16% 2014-03-11
Wesołowski Tadeusz 12 400 0,11% 12 400 0,08% 2014-01-10
Wesołowski Tadeusz 137 400 1,31% 137 400 0,94% 2013-12-17
Wesołowski Tadeusz 122 000 1,16% 122 000 0,84% 2013-12-06
Kwaśny Sebastian 51 545 0,00% 51 545 0,00% 2013-12-05
Przewięźlikowski Paweł 5 471 491 52,29% 8 971 491 61,81% 2013-12-05
Kwaśny Sebastian 51 545 0,49% 51 545 0,35% 2013-12-05
Romanowski Piotr 36 000 0,34% 36 000 0,24% 2013-11-25
Przewięźlikowski Paweł 5 495 764 52,52% 8 995 764 61,98% 2013-11-21
Sieczkowski Bogusław 909 259 8,68% 1 458 897 10,05% 2013-11-15
Przewięźlikowski Paweł 5 485 029 52,42% 8 985 029 61,90% 2013-04-04
Privatech Holdings Ltd. 820 921 7,84% 820 921 5,65% 2013-01-11
Przewięźlikowski Paweł 5 514 063 52,69% 9 014 063 62,10% 2012-11-21
Kwaśny Sebastian 27 272 0,26% 27 272 0,18% 2012-11-16
Przewięźlikowski Paweł 5 502 124 52,58% 9 002 124 62,02% 2012-11-16
Przewięźlikowski Paweł 5 526 396 52,81% 9 026 396 62,19% 2012-10-29
Sieczkowski Bogusław 908 259 8,68% 1 457 897 10,04% 2012-08-14
Przewięźlikowski Paweł 5 509 310 52,65% 9 009 310 62,07% 2012-08-14
Kwaśny Sebastian 3 000 0,02% 3 000 0,02% 2012-07-27
Sieczkowski Bogusław 908 259 8,68% 1 458 259 10,04% 2012-07-25
Sieczkowski Bogusław 907 897 8,67% 1 457 897 10,04% 2012-07-19
Przewięźlikowski Paweł 4 999 123 47,77% 4 999 123 34,44% 2012-07-17
Przewięźlikowski Paweł 4 978 663 47,58% 4 978 663 34,30% 2012-07-13
Przewięźlikowski Paweł 4 967 738 47,47% 4 967 738 34,22% 2012-07-06
Przewięźlikowski Paweł 4 963 350 47,43% 4 963 350 34,19% 2012-06-06
Przewięźlikowski Paweł 4 958 578 47,38% 4 958 578 34,16% 2012-04-20
Przewięźlikowski Paweł 4 948 894 47,29% 4 948 894 34,09% 2012-04-10
Przewięźlikowski Paweł 4 944 188 47,25% 4 944 188 34,06% 2012-03-15
Przewięźlikowski Paweł 4 918 316 47,00% 4 918 316 33,88% 2011-12-30
Przewięźlikowski Paweł 4 920 146 47,02% 4 920 146 33,90% 2011-12-30
Chwast Rafał 135 876 1,00% 135 876 0,00% 2011-06-28
Gruca Miłosz 50 000 0,00% 50 000 0,00% 2011-06-28
Przewięźlikowski Paweł 5 404 461 51,65% 8 904 461 61,35% 2011-06-28
Privatech Holdings Ltd. 820 000 7,83% 820 000 5,64% 2011-06-28
Wesołowski Tadeusz poprzez Privatech Holdings Limited 820 000 7,00% 820 000 5,00% 2011-06-28
Romanowski Piotr poprzez Imageview Consultants oraz Altium sp. z o.o, SKA, 350 000 3,34% 350 000 2,41% 2011-06-28
Romanowski Piotr poprzez Imageview Consultants oraz Altium sp. z o.o, SKA, 350 000 2,99% 350 000 2,00% 2011-06-28
Dubin Adam 280 033 2,67% 280 033 1,92% 2011-06-28
Beuzen Nicolas 156 500 1,49% 156 500 1,07% 2011-06-28
Beuzen Nicolas 156 500 1,00% 156 500 1,00% 2011-06-28
Dubin Adam 280 033 2,00% 280 033 1,00% 2011-06-28
Sieczkowski Bogusław 907 159 8,66% 1 457 159 10,03% 2011-06-28
Chwast Rafał 135 876 1,29% 135 876 0,93% 2011-06-28
Gruca Miłosz 50 000 0,47% 50 000 0,34% 2011-06-28
Wesołowski Tadeusz poprzez Privatech Holdings Limited 820 000 7,83% 820 000 5,64% 2011-06-28
Ogółem 10 463 566 100,00% 14 513 566 100,00% 2011-05-31

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-08-13 2017-08-29 - NWZ: emisja serii H
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: pokrycie straty
2016-10-09 2016-10-25 - NWZA: zgoda na nabycie nieruchomości
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: podział zysku
2015-10-07 2015-10-23 - NWZA: zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2015-08-17 2015-09-02 - NWZA: emisja warrantów serii G1 i G2, emisja akcji serii G1 i G2, zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2014-11-29 NWZ 2014-12-15, godzina 10:00:00
2014-06-23 ZWZ 2014-07-09, godzina 10:00:00
2013-10-05 NWZ 2013-10-21, godzina 10:00:00
2013-06-30 ZWZ 2013-07-16, godzina 10:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Przewięźlikowski Paweł Prezes Zarządu 2010-08-20
Brzózka Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2013-11-05
Sieczkowski Bogusław Wiceprezes Zarządu 2010-08-20
Gruca Miłosz Członek Zarządu 2012-01-27
Jaworska Edyta Członek Zarządu 2017-12-01
Zydroń Mirosława Członek Zarządu 2013-11-05

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Romanowski Piotr Przewodniczący RN 2010-08-20
Wesołowski Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2011-05-18 NNG, NEU, CRM
Chabasiewicz Wojciech Członek RN 2015-06-30
Chwast Rafał Członek RN 2010-08-20
Dubin Adam Członek RN 2011-05-18
Przewięźlikowski Adam Członek RN 2010-08-20

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jaworska Edyta Członek Zarządu 2017-12-01
Zydroń Mirosława Członek Zarządu 2013-11-05
Brzózka Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2013-11-05
Gruca Miłosz Członek Zarządu 2012-01-27
Kwaśny Sebastian Członek Zarządu 2012-01-27 2015-12-31
Brzózka Krzysztof Członek Zarządu 2012-01-27 2013-11-05
Przewięźlikowski Paweł Prezes Zarządu 2010-08-20
Beuzen Nicolas Wiceprezes Zarządu 2010-08-20 2012-01-27
Sieczkowski Bogusław Wiceprezes Zarządu 2010-08-20

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 217 364
2016 217 364
2015 194 292
2014 166 220
2013 145 172