Notowania spółki

Prairie Mining (PDZ)

AU000000PDZ2

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,27 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,02 1,77 1,43 1,82 1,63 -
zmiana 12,38% 28,25% 58,74% 24,73% 39,26% -
WIG (zmiana) -2,97% -3,84% -4,75% -6,73% -0,08% 31,20%
Na tle WIG (pp) 15,35 32,09 63,50 31,46 39,35 -
sWIG80TR (zmiana) -0,75% -2,29% 0,31% -5,11% -9,77% 42,67%
Na tle sWIG80TR (pp) 13,12 30,54 58,43 29,84 49,03 -
WIG-GORNIC (zmiana) -2,11% -5,93% -4,73% -13,67% -10,98% -22,79%
Na tle WIG-GORNIC (pp) 14,48 34,18 63,47 38,40 50,24 -
sWIG80 (zmiana) -0,75% -2,29% 0,31% -5,17% -11,80% 29,81%
Na tle sWIG80 (pp) 13,12 30,54 58,43 29,89 51,06 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 380 222 039,92
Free float 53,70%
Liczba akcji 167 498 696
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 380 222 039,92
Liczba akcji: 167 498 696
Liczba głosów na WZA: 167 498 696
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77 557 012
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,30%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77 557 012
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,30%
Free float: 53,70%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 167 498 696 (100,00%) 167 498 696 (100,00%)
JP Morgan Nominees Australia Ltd. 38 394 689 (22,92%) 38 394 689 (22,92%) PDZ
UBS Nominees PTY Ltd. 14 510 316 (8,66%) 14 510 316 (8,66%) PDZ
Computershare Clearing PTY Ltd. 14 052 007 (8,39%) 14 052 007 (8,39%) PDZ
Arredo Pty Ltd. 10 600 000 (6,33%) 10 600 000 (6,33%) PDZ

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe - 13 633 727 - - 167 498 696 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe 2017-07-06 1 340 000 - - 153 864 969 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe 2017-06-16 2 110 000 - - 152 524 969 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe 2017-06-09 570 000 - - 150 414 969 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe 2015-12-31 1 492 537 - - 149 844 969 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe - 148 352 432 - - 148 352 432 - KDPW:
KRS:
GPW:
2015-08-26
-
2015-09-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Computershare Clearing PTY Ltd. 14 052 007 8,39% 14 052 007 8,39% 2017-10-17
Ogółem 167 498 696 100,00% 167 498 696 100,00% 2017-10-17
UBS Nominees PTY Ltd. 14 510 316 8,66% 14 510 316 8,66% 2017-10-17
Computershare Clearing PTY Ltd. 14 052 007 8,39% 14 052 007 8,39% 2017-10-17
Arredo Pty Ltd. 10 600 000 6,33% 10 600 000 6,33% 2017-10-17
JP Morgan Nominees Australia Ltd. 38 394 689 22,92% 38 394 689 22,92% 2017-10-17
Arredo Pty Ltd. 10 600 000 7,15% 10 600 000 7,15% 2016-06-27
Arredo Pty Ltd. 10 400 000 7,01% 10 400 000 7,01% 2016-06-15
Arredo Pty Ltd. 10 100 000 6,81% 10 100 000 6,81% 2016-06-03
Arredo Pty Ltd. 10 000 000 6,74% 10 000 000 6,74% 2015-08-26
Ogółem 148 352 432 100,00% 148 352 432 100,00% 2015-08-26

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-08-01 2017-08-17 - NWZA: zatwierdzenie emisji obligacji zamiennych
2016-11-07 2016-11-23 - WZA: zmiany w Radzie Dyrektorów
2015-10-24 2015-11-09 - WZA: zmiany w Radzie Dyrektorów, przyjęcie sprawozdania w sprawie wynagrodzeń
2015-09-05 2015-09-21 - NWZA: zatwierdzenie transakcji na mocy umowy inwestycyjnej, zmiana planu praw wydajności

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Middlemas, Ian Peter Prezes Zarządu 2011-08-25

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Arima Anastasios Dyrektor 2012-09-13
Daniele Carmela Dyrektor 2015-11-09
Morfett Emil Dyrektor 2015-11-09
Pearce, Mark Laurence Dyrektor 2011-08-25
Stoikovich, Benjamin Rade Dyrektor 2013-06-17
Todd, Thomas Richard Dyrektor 2014-09-16
Welborn, John Paul Dyrektor 2009-02-04

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Middlemas, Ian Peter Prezes Zarządu 2011-08-25