Notowania spółki

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU)

PLPZU0000011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 44,92 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 45,15 43,75 46,88 44,29 34,30 403,00
zmiana -0,51% 2,67% -4,18% 1,42% 30,96% -88,85%
WIG (zmiana) 2,00% 4,95% 3,43% 6,98% 24,80% 39,47%
Na tle WIG (pp) -2,51 -2,28 -7,61 -5,56 6,16 -128,32
WIG20 (zmiana) 2,60% 5,45% 3,92% 10,15% 29,65% 1,10%
Na tle WIG20 (pp) -3,11 -2,77 -8,10 -8,73 1,31 -89,95
WIG30TR (zmiana) 2,62% 5,55% 4,02% 9,62% 31,02% -
Na tle WIG30TR (pp) -3,13 -2,87 -8,20 -8,20 -0,06 -
WIG30 (zmiana) 2,62% 5,55% 4,02% 9,11% 28,50% -
Na tle WIG30 (pp) -3,13 -2,87 -8,20 -7,69 2,47 -
WIG20TR (zmiana) 2,60% 5,45% 3,92% 10,70% 32,27% 20,88%
Na tle WIG20TR (pp) -3,11 -2,77 -8,10 -9,28 -1,30 -109,73
WIGdiv (zmiana) 1,56% 5,46% 2,32% 6,05% 18,76% 14,66%
Na tle WIGdiv (pp) -2,07 -2,79 -6,50 -4,63 12,20 -103,52
RESPECT (zmiana) 2,21% 5,43% 1,43% 4,87% 25,13% 23,44%
Na tle RESPECT (pp) -2,72 -2,75 -5,61 -3,45 5,84 -112,30
WIG-Poland (zmiana) 2,03% 5,00% 3,42% 7,30% 25,73% 41,76%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,54 -2,33 -7,60 -5,88 5,23 -130,61

Dane rynkowe

Kapitalizacja 38 789 453 160,00
Free float 65,81%
Liczba akcji 863 523 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 38 789 453 160,00
Liczba akcji: 863 523 000
Liczba głosów na WZA: 863 523 000
Kapitał akcyjny: 86 352 300,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 295 217 300
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,19%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 295 217 300
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,19%
Free float: 65,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 863 523 000 (100,00%) 863 523 000 (100,00%)
Skarb Państwa ZWZ 295 217 300 (34,19%) 295 217 300 (34,19%) JSW, PGE, KGH, GPW, ATT, , , PZU, OBR, PCE, , BDZ, PKO, TPE, PHN, ENA, LTS, ENG, PGN, ARP_C, PKN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
split 1:10 2015-06-30 - 0,10 - 863 523 000 86 352 300,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-21
-
seria B - akcje założycielskie 1991-12-23 25 905 980 1,00 312,50 86 352 300 86 352 300,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-04-30
-
seria A - akcje założycielskie 1991-12-23 60 446 320 1,00 312,50 60 446 320 60 446 320,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-04-30
2016-02-05

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Aviva BZ WBK 42 260 174 4,89% 42 260 174 4,89% 2017-05-26
OFE Aviva BZ WBK portfel 44 256 000 5,13% 44 256 000 5,13% 2016-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 44 260 000 5,13% 44 260 000 5,13% 2016-12-31
Skarb Państwa ZWZ 295 217 300 34,19% 295 217 300 34,19% 2016-06-30
OFE Aviva BZ WBK WZA 49 156 660 5,69% 49 156 660 5,69% 2016-01-07
Skarb Państwa NWZ 297 420 578 34,44% 297 420 578 34,44% 2016-01-07
Ogółem 863 523 000 100,00% 863 523 000 100,00% 2015-09-21
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 303 852 530 35,18% 303 852 530 35,18% 2015-09-21
OFE Aviva BZ WBK 43 176 910 5,00% 43 176 910 5,00% 2015-09-21
OFE Aviva BZ WBK 4 317 691 5,00% 4 317 691 5,00% 2014-05-27
Skuza Bogusław 500 0,00% 500 0,00% 2013-12-31
Nationale-Nederlanden OFE 4 222 963 4,89% 4 222 963 4,89% 2013-06-05
Nationale-Nederlanden OFE 4 356 139 5,04% 4 356 139 5,04% 2013-02-06
Kiciński Włodzimierz 30 0,00% 30 0,00% 2012-08-29
Nationale-Nederlanden OFE 4 266 518 4,94% 4 266 518 4,94% 2012-07-27
Maj Waldemar 30 0,00% 30 0,00% 2011-11-08
Skuza Bogusław 500 0,00% 500 0,00% 2011-11-08
Tarkowski Tomasz 80 0,00% 80 0,00% 2011-11-08
Nationale-Nederlanden OFE 4 339 308 5,02% 4 339 308 5,02% 2011-07-27
Nationale-Nederlanden OFE 4 309 423 4,99% 4 309 423 4,99% 2011-07-21
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 30 385 253 35,18% 30 385 253 35,18% 2011-06-10
Eureko BV 1 980 0,00% 1 980 0,00% 2010-11-23
Maj Waldemar 30 0,00% 30 0,00% 2010-11-15
Gruszecki Tomasz 30 0,00% 30 0,00% 2010-06-30
Gruszecki Tomasz 30 0,00% 30 0,00% 2010-05-17
Eureko BV 11 225 798 13,00% 11 225 798 13,00% 2010-05-12
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 39 020 483 45,18% 39 020 483 45,18% 2010-05-12
Ogółem 86 352 300 100,00% 86 352 300 100,00% 2010-04-13
Skarb Państwa pośrednio przez Kappa i BGK 56 358 377 65,26% 56 358 377 65,26% 2010-04-13
Eureko BV 19 861 028 23,00% 19 861 028 23,00% 2010-04-13

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-09-29 2017-10-19 1,03129 1,40 PLN -
2016-09-30 2016-10-21 1,08553 2,08 PLN -
2015-09-30 2015-10-21 1,07634 30,00 PLN -
2014-09-17 2014-10-08 1,07249 17,00 PLN I rata
2014-09-17 2015-01-15 - 17,00 PLN II rata
2013-11-12 2013-11-19 1,04368 20,00 PLN zaliczka
2013-08-23 2013-09-12 1,06902 29,70 PLN -
2012-08-30 2012-09-20 1,06635 22,43 PLN -
2011-09-30 2011-10-21 1,08181 26,00 PLN -
2010-08-25 2010-09-09 1,02879 10,91 PLN II rata

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2015-11-30 - 1:10 10,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: wypłata dywidendy - 1,40 PLN
2017-03-27 2017-04-12 - NWZA: emisja obligacji, zmiany w RN
2017-01-02 2017-01-18 - NWZA: przerwa w obradach do 2017-02-08, zmiany w RN
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: przerwa w obradach do 2016-07-01, wypłata dywidendy - 2,08 PLN, zmiany w RN
2015-12-22 2016-01-07 - NWZA: zmiany w RN
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: dywidenda - 30,00 PLN, split 1:10, zmiany w RN, zmiany w statucie
2014-06-01 ZWZ 2014-06-17, godzina 12:00:00
2013-05-07 ZWZ 2013-05-23, godzina 11:00:00
2012-05-14 ZWZ 2012-05-30, godzina 11:00:00
2012-01-23 NWZ 2012-02-08, godzina 11:00:00
2011-06-14 ZWZ 2011-06-30, godzina 11:00:00
2011-05-16 NWZ 2011-06-01, godzina 11:00:00
2010-05-25 ZWZ 2010-06-10, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Surówka Paweł Prezes Zarządu 2017-04-13 PEO
Hodgkiss Roger Członek Zarządu 2016-01-20
Kulik Tomasz Członek Zarządu 2016-10-17 ALR
Rapkiewicz Maciej Członek Zarządu 2016-03-22 ALR
Sadurska Małgorzata Członek Zarządu 2017-06-13

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chludziński Marcin Członek RN 2017-03-23 ARP_C
Górecki Paweł Członek RN 2017-02-08
Górnicka Agata Członek RN 2017-02-08
Lewandowska Katarzyna Członek RN 2017-04-12 LTS
Łopiński Maciej Członek RN 2018-01-08
Nowak, Alojzy Zbigniew Członek RN 2015-07-01 JSW
Śnitko Robert Członek RN 2017-04-12
Zaborowski Maciej Członek RN 2016-01-07

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sadurska Małgorzata Członek Zarządu 2017-06-13
Surówka Paweł Prezes Zarządu 2017-04-13 PEO
Chludziński Marcin Prezes Zarządu 2017-03-23 2017-06-23 ARP_C
Kulik Tomasz Członek Zarządu 2016-10-17 ALR
Jaworski Andrzej Członek Zarządu 2016-05-14 2017-05-29
Rapkiewicz Maciej Członek Zarządu 2016-03-22 ALR
Klimek Sebastian Członek Zarządu 2016-03-22 2016-08-30
Surówka Paweł Członek Zarządu 2016-01-20 2016-03-19 PEO
Hodgkiss Roger Członek Zarządu 2016-01-20
Krupiński Michał Prezes Zarządu 2016-01-20 2017-03-22 PEO, PBH_C
Kozłowska-Chyła Beata Członek Zarządu 2016-01-20 2016-10-17 LTS
Pietryszyn Robert Członek Zarządu 2016-01-20 2016-05-13
Krzewina Dariusz Prezes Zarządu 2015-12-10
Jaworski Witold Członek Zarządu 2015-09-01 2015-12-09 GEM
Klesyk Andrzej Prezes Zarządu 2015-03-16 2015-12-09 PLY
Smalska Barbara Członek Zarządu 2013-03-15 2014-12-31 ALR
Krzewina Dariusz Członek Zarządu 2013-03-15
Skuza Bogusław Członek Zarządu 2011-07-01 2013-12-31
Trepczyński Ryszard Członek Zarządu 2011-07-01
Halbersztadt Marcin Członek Zarządu 2011-05-15 2011-10-06
Tarkowski Tomasz Członek Zarządu 2011-04-21 2016-01-19
Dąbrowski Przemysław Członek Zarządu 2010-12-21
Klesyk Andrzej Prezes Zarządu 2007-12-14 PLY
Jaworski Witold Członek Zarządu 2007-12-14 GEM
Stankiewicz Rafał Członek Zarządu 2007-12-14 2010-09-27
Walkowiak Witold Członek Zarządu 2003-09-01
Kowalczewski Piotr Wiceprezes Zarządu 2003-09-01
Stypułkowski Cezary Prezes Zarządu 2003-05-28 2006-06-30 MBK
Mania Rafał Członek Zarządu 2002-01-01 2003-12-31 ALI, ZUK

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 9 643 27 018
2016 9 643 27 018
2015 9 723 23 125
2014 9 802 16 924
2013 9 831 14 092
2011 10 733 15 019
2010 10 779 15 703