Notowania spółki

Play Communications (PLY)

LU1642887738

Najnowsze wiadomości

Komunikaty

RYNEK

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 36,50 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 37,34 36,95 36,00 - - -
zmiana -2,25% -1,22% 1,39% - - -
WIG (zmiana) -2,45% -1,05% 2,81% 7,48% 32,94% 45,71%
Na tle WIG (pp) 0,20 -0,17 -1,42 - - -
mWIG40TR (zmiana) -2,36% -1,89% -0,94% 4,93% 21,91% 126,55%
Na tle mWIG40TR (pp) 0,11 0,67 2,32 - - -
WIG-Poland (zmiana) -2,50% -0,96% 3,07% 7,86% 33,80% 49,29%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,25 -0,26 -1,68 - - -
WIG-TELKOM (zmiana) -2,91% -4,30% -3,44% 7,15% -3,36% -41,48%
Na tle WIG-TELKOM (pp) 0,67 3,08 4,83 - - -
mWIG40 (zmiana) -2,36% -1,89% -1,36% 2,63% 18,44% 99,94%
Na tle mWIG40 (pp) 0,11 0,67 2,75 - - -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 9 260 358 206,00
Free float 49,38%
Liczba akcji 253 708 444
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 260 358 206,00
Liczba akcji: 253 708 444
Liczba głosów na WZA: 253 708 444
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 427 379
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,62%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 427 379
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,62%
Free float: 49,38%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 253 708 444 (100,00%) 253 708 444 (100,00%)
Tollerton Investments Limited 64 598 972 (25,46%) 64 598 972 (25,46%) PLY
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 (25,16%) 63 828 407 (25,16%) PLY

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe - 538 325 - - 253 708 444 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 3 170 119 - 36,00 253 170 119 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 250 000 000 - - 250 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2017-07-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Telco Holdings S.à r.l. 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Tollerton Investments Limited 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 25,16% 63 828 407 25,16% 2017-08-11
Play Holdings 1 S.a r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2017-08-11
Ogółem 253 708 444 100,00% 253 708 444 100,00% 2017-07-27
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 98,54% 250 000 000 98,54% 2017-07-27
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03
Ogółem 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Billis Vasileios Dyrektor 2017-06-21
Cetin Serdar Dyrektor 2017-06-21
Karagiannis Ioannis Dyrektor 2017-06-21
Klesyk Andrzej Dyrektor 2017-06-21
McInroy Bruce Dyrektor 2017-06-21
Olechowski Andrzej Dyrektor 2017-06-21 BHW
Tillieux Patrick Dyrektor 2017-06-21
Xirouchakis George Dyrektor 2017-06-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01