Notowania spółki

Play Communications (PLY)

LU1642887738

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 33,72 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 34,44 32,60 33,89 37,40 - -
zmiana -2,09% 3,44% -0,50% -9,84% - -
WIG (zmiana) -2,10% -3,86% -4,95% -6,58% -0,08% 29,41%
Na tle WIG (pp) 0,01 7,30 4,45 -3,26 - -
mWIG40TR (zmiana) -0,54% -1,56% -0,12% -2,84% -0,60% 98,06%
Na tle mWIG40TR (pp) -1,55 5,00 -0,38 -7,00 - -
WIG30TR (zmiana) -2,63% -4,63% -6,28% -7,85% 2,15% -
Na tle WIG30TR (pp) 0,54 8,07 5,78 -1,99 - -
WIG30 (zmiana) -2,63% -4,63% -6,28% -8,14% 0,19% -
Na tle WIG30 (pp) 0,54 8,07 5,78 -1,70 - -
WIG-Poland (zmiana) -2,18% -4,04% -5,16% -6,67% 0,14% 30,79%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,09 7,48 4,66 -3,17 - -
WIG-TELKOM (zmiana) -0,03% 3,07% -0,05% -0,23% 6,85% 3,69%
Na tle WIG-TELKOM (pp) -2,06 0,37 -0,45 -9,61 - -
mWIG40 (zmiana) -0,54% -1,56% -0,13% -2,85% -2,87% 74,88%
Na tle mWIG40 (pp) -1,55 5,00 -0,37 -6,98 - -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 8 555 048 731,68
Free float 49,38%
Liczba akcji 253 708 444
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 555 048 731,68
Liczba akcji: 253 708 444
Liczba głosów na WZA: 253 708 444
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 427 379
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,62%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 427 379
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,62%
Free float: 49,38%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 253 708 444 (100,00%) 253 708 444 (100,00%)
Tollerton Investments Limited 64 598 972 (25,46%) 64 598 972 (25,46%) PLY
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 (25,16%) 63 828 407 (25,16%) PLY

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe - 538 325 - - 253 708 444 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 3 170 119 - 36,00 253 170 119 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 250 000 000 - - 250 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2017-07-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Telco Holdings S.à r.l. 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Tollerton Investments Limited 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 25,16% 63 828 407 25,16% 2017-08-11
Play Holdings 1 S.a r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2017-08-11
Ogółem 253 708 444 100,00% 253 708 444 100,00% 2017-07-27
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 98,54% 250 000 000 98,54% 2017-07-27
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03
Ogółem 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Billis Vasileios Dyrektor 2017-06-21
Cetin Serdar Dyrektor 2017-06-21
Karagiannis Ioannis Dyrektor 2017-06-21
Klesyk Andrzej Dyrektor 2017-06-21
McInroy Bruce Dyrektor 2017-06-21
Olechowski Andrzej Dyrektor 2017-06-21 BHW
Tillieux Patrick Dyrektor 2017-06-21
Xirouchakis George Dyrektor 2017-06-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01