Notowania spółki

Play Communications (PLY)

LU1642887738

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 20,38 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 21,52 21,26 27,88 31,58 36,00 -
zmiana -5,30% -4,14% -26,90% -35,47% -43,39% -
WIG (zmiana) -1,64% 4,45% -1,02% -6,28% -5,13% 17,70%
Na tle WIG (pp) -3,66 -8,59 -25,88 -29,18 -38,26 -
mWIG40TR (zmiana) -2,49% 1,17% -5,33% -9,21% -9,22% 50,88%
Na tle mWIG40TR (pp) -2,80 -5,31 -21,58 -26,26 -34,17 -
WIG30TR (zmiana) -1,76% 5,20% 0,10% -5,41% -3,77% -
Na tle WIG30TR (pp) -3,53 -9,34 -27,00 -30,06 -39,62 -
WIG30 (zmiana) -1,76% 4,64% -1,17% -6,83% -5,60% -
Na tle WIG30 (pp) -3,53 -8,78 -25,73 -28,64 -37,79 -
WIG-Poland (zmiana) -1,62% 4,49% -0,87% -6,43% -5,06% 17,90%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,67 -8,63 -26,03 -29,04 -38,33 -
WIG-TELKOM (zmiana) -3,07% -1,50% -14,52% -12,20% -17,30% -21,92%
Na tle WIG-TELKOM (pp) -2,23 -2,64 -12,38 -23,27 -26,08 -
mWIG40 (zmiana) -2,52% 0,74% -7,57% -12,02% -12,37% 30,36%
Na tle mWIG40 (pp) -2,77 -4,88 -19,33 -23,45 -31,02 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 5 170 578 088,72
Free float 49,38%
Liczba akcji 253 708 444
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -8,67
C / Z 7,58

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 170 578 088,72
Liczba akcji: 253 708 444
Liczba głosów na WZA: 253 708 444
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 427 379
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,62%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 128 427 379
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 50,62%
Free float: 49,38%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 253 708 444 (100,00%) 253 708 444 (100,00%)
Tollerton Investments Limited 64 598 972 (25,46%) 64 598 972 (25,46%) PLY
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 (25,16%) 63 828 407 (25,16%) PLY

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe - 538 325 - - 253 708 444 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 3 170 119 - 36,00 253 170 119 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-07-27
-
akcje zwykłe - 250 000 000 - - 250 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2017-07-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skarbiec TFI SA portfele 85 000 0,03% 85 000 0,03% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 73 139 0,03% 73 139 0,03% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 49 200 0,02% 49 200 0,02% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 44 323 0,02% 44 323 0,02% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 25 000 0,01% 25 000 0,01% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 43 272 0,02% 43 272 0,02% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 35 417 0,01% 35 417 0,01% 2017-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 7 493 000 2,95% 7 493 000 2,95% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 4 538 000 1,79% 4 538 000 1,79% 2017-12-31
AXA OFE portfel 2 697 000 1,06% 2 697 000 1,06% 2017-12-31
Generali OFE portfel 2 348 000 0,93% 2 348 000 0,93% 2017-12-31
MetLife OFE portfel 1 299 000 0,51% 1 299 000 0,51% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 1 249 000 0,49% 1 249 000 0,49% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 894 379 0,35% 894 379 0,35% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 814 000 0,32% 814 000 0,32% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 789 000 0,31% 789 000 0,31% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 699 000 0,28% 699 000 0,28% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 664 000 0,26% 664 000 0,26% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 400 800 0,16% 400 800 0,16% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 250 000 0,10% 250 000 0,10% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 158 589 0,06% 158 589 0,06% 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 128 135 0,05% 128 135 0,05% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 89 214 0,04% 89 214 0,04% 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 77 000 0,03% 77 000 0,03% 2017-12-31
Play Holdings 1 S.a r.l. 0 0,00% 0 0,00% 2017-08-11
Tollerton Investments Limited 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 63 828 407 25,16% 63 828 407 25,16% 2017-08-11
Telco Holdings S.à r.l. 64 598 972 25,46% 64 598 972 25,46% 2017-08-11
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 98,54% 250 000 000 98,54% 2017-07-27
Ogółem 253 708 444 100,00% 253 708 444 100,00% 2017-07-27
Play Holdings 1 S.a r.l. 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03
Ogółem 250 000 000 100,00% 250 000 000 100,00% 2017-07-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-05-02 2018-05-10 1,08558 2,57 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-22 2018-06-07 - ZWZ: pokrycie straty
2018-05-22 2018-06-07 - NWZ: zmiany w statucie

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Billis Vasileios Dyrektor 2017-06-21
Bourlas Rouben Dyrektor 2018-07-25
Cetin Serdar Dyrektor 2017-06-21
Karagiannis Ioannis Dyrektor 2017-06-21
Klesyk Andrzej Dyrektor 2017-06-21
McInroy Bruce Dyrektor 2017-06-21
Olechowski Andrzej Dyrektor 2017-06-21 BHW
Tillieux Patrick Dyrektor 2017-06-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Püchert Holger Członek Zarządu 2017-06-21
Dobrzyński Bartosz Członek Zarządu 2015-01-01
Niewęgłowski, Jacek Jakub Członek Zarządu 2015-01-01
Cronberg, Hans Axel Członek Zarządu 2015-01-01
Wawrzynowicz Michał Członek Zarządu 2015-01-01
Bang-Jensen, Jorgen Prezes Zarządu 2015-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 0 2 600