Notowania spółki

LPP (LPP)

PLLPP0000011

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 9 940,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 9 440,00 8 900,00 7 960,00 6 980,00 5 375,05 4 950,00
zmiana 5,30% 11,69% 24,87% 42,41% 84,93% 100,81%
WIG (zmiana) 2,00% 4,95% 3,43% 6,98% 24,80% 39,47%
Na tle WIG (pp) 3,30 6,73 21,45 35,42 60,12 61,34
WIG20 (zmiana) 2,60% 5,45% 3,92% 10,15% 29,65% 1,10%
Na tle WIG20 (pp) 2,70 6,24 20,96 32,26 55,28 99,71
WIG-ODZIEZ (zmiana) 3,37% 10,36% 19,21% 35,90% 59,20% -
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) 1,93 1,32 5,67 6,51 25,73 -
WIG30TR (zmiana) 2,62% 5,55% 4,02% 9,62% 31,02% -
Na tle WIG30TR (pp) 2,68 6,14 20,86 32,79 53,91 -
WIG30 (zmiana) 2,62% 5,55% 4,02% 9,11% 28,50% -
Na tle WIG30 (pp) 2,68 6,14 20,86 33,30 56,43 -
WIG20TR (zmiana) 2,60% 5,45% 3,92% 10,70% 32,27% 20,88%
Na tle WIG20TR (pp) 2,70 6,24 20,96 31,70 52,66 79,93
WIGdiv (zmiana) 1,56% 5,46% 2,32% 6,05% 18,76% 14,66%
Na tle WIGdiv (pp) 3,74 6,22 22,55 36,36 66,17 86,14
WIG-Poland (zmiana) 2,03% 5,00% 3,42% 7,30% 25,73% 41,76%
Na tle WIG-Poland (pp) 3,27 6,68 21,46 35,11 59,20 59,05

Dane rynkowe

Kapitalizacja 18 282 552 540,00
Free float 70,34%
Liczba akcji 1 839 291
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 18 282 552 540,00
Liczba akcji: 1 839 291
Liczba głosów na WZA: 3 239 291
Kapitał akcyjny: 3 678 582,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 564 526
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,68%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 951 238
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,59%
Free float: 69,32%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 839 291 (100,00%) 3 239 291 (100,00%)
Forum TFI SA poprzez fundusze 195 050 (10,60%) 200 740 (6,23%) GRI, LPP, BTM
Piechocki Marek 175 498 (9,54%) 875 498 (27,19%) LPP
Lubianiec Jerzy 175 000 (9,51%) 875 000 (27,17%) LPP
LPP SA 18 978 (1,03%) 0 (0,00%) LPP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 4 084 2,00 - 1 839 291 3 678 582,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-02-14
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 4 084 2,00 - 1 835 207 3 670 414,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-01-08
-
połączenie z Gothals Ltd. 2015-06-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
podwyzszenie kapitału - 51 459 2,00 1 600,00 1 831 123 3 662 246,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2012-08-28
2012-08-27
2012-08-28
podwyższenie kapitału - 1 930 2,00 - 1 779 664 3 559 328,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-01
-
seria K - 16 169 2,00 1 600,00 1 777 734 3 555 468,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2011-08-17
seria L - oferta menedżerska 2011-06-27 21 300 2,00 2 000,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria K - 11 288 2,00 - 1 761 565 3 523 130,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-03-25
-
realizacja oferty menedżerskiej - 4 210 2,00 - 1 750 277 3 500 554,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2009-08-14
seria K - za obligacje zamienne serii A 2009-07-03 106 250 2,00 1 600,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z Artman SA 2009-06-08 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-07-01
-
seria J - akcjonariusze Artman SA 2008-06-16 40 000 2,00 2 350,00 1 746 067 3 492 134,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-01-15
2009-02-16
seria I - oferta menedżerska 2008-05-08 2 567 2,00 - 1 706 067 3 412 134,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-05-29
2008-10-29
seria H - subskrypcja publiczna 2003-03-14 190 000 2,00 265,00 1 703 500 3 407 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-05-13
2003-05-30
seria G - subskrypcja publiczna 1999-12-08 300 000 2,00 48,00 1 513 500 3 027 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
2001-04-11
2001-05-16
seria F - subemitent usługowy (oferta pracownicza) 1999-12-08 56 700 2,00 2,00 1 213 500 2 427 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1999-12-16
2003-08-01
seria E - Ketts & Co. 1999-12-08 56 700 2,00 154,00 1 156 800 2 313 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1999-12-16
2008-10-29
seria D - subskrypcja prywatna 1996-01-04 350 000 2,00 4,00 1 100 100 2 200 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1996-06-20
2001-05-16
seria C - subskrypcja prywatna 1995-10-24 400 000 2,00 2,00 750 100 1 500 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1995-11-28
2001-05-16
seria B - Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki 1995-04-04 350 000 2,00 2,00 350 100 700 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1995-04-12
-
zmiana firmy na LPP SA 1995-04-04 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-04-12
-
seria A - akcje założycielskie 1989-12-07 100 2,00 2,00 100 200,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1989-12-18
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Forum TFI SA poprzez fundusze 195 050 10,60% 200 740 6,23% 2017-02-14
LPP SA 18 978 1,03% 0 0,00% 2017-02-14
Ogółem 1 839 291 100,00% 3 239 291 100,00% 2017-02-14
Lubianiec Jerzy 175 000 9,51% 875 000 27,17% 2017-02-14
Piechocki Marek 175 498 9,54% 875 498 27,19% 2017-02-14
OFE Aviva BZ WBK portfel 132 000 7,19% 132 000 4,10% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 134 000 7,30% 134 000 4,17% 2016-12-31
Forum TFI SA poprzez fundusze 195 050 10,63% 200 740 6,24% 2016-12-19
LPP SA 18 978 1,03% 0 0,00% 2016-01-08
Forum TFI SA poprzez fundusze 200 728 10,94% 200 728 6,24% 2016-01-08
Lubianiec Jerzy 175 000 9,54% 875 000 27,21% 2016-01-08
Piechocki Marek 175 498 9,56% 875 498 27,22% 2016-01-08
Ogółem 1 835 207 100,00% 3 235 207 100,00% 2016-01-08
Monistor Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2016-01-08
Monistor Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2015-08-19
Forum TFI SA poprzez fundusze 200 728 10,96% 200 728 6,24% 2015-08-19
Monistor Ltd. WZA 149 390 8,15% 149 390 4,65% 2015-06-26
Monistor Ltd. 200 728 10,96% 200 728 6,24% 2015-05-12
Piechocki Marek 175 498 9,58% 875 498 27,25% 2015-05-12
Grangefont Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-10-02
LPP SA 18 978 1,03% 0 0,00% 2014-08-22
Piechocki Marek 175 498 9,58% 875 000 27,24% 2012-08-27
Lubianiec Jerzy 175 000 9,55% 875 000 27,24% 2012-08-27
Piechocki Marek 175 000 9,55% 875 000 27,24% 2012-08-27
Grangefont Ltd. 350 000 19,11% 350 000 10,90% 2012-08-27
Ogółem 1 831 123 100,00% 3 231 123 100,00% 2012-08-27
Piechocki Marek 175 000 9,55% 875 000 27,26% 2012-08-27
Monistor Ltd. 200 728 10,96% 200 728 6,25% 2012-08-27
Piechocki Marek 175 498 9,58% 875 498 27,25% 2012-08-27
LPP SA 21 419 1,16% 0 0,00% 2012-08-27
LPP SA 21 419 1,20% 0 0,00% 2012-05-18
Grangefont Ltd. 350 000 19,66% 350 000 11,08% 2012-05-10
LPP SA 21 398 1,20% 0 0,00% 2012-03-01
Ogółem 1 779 664 100,00% 3 179 664 100,00% 2012-03-01
Monistor Ltd. 200 728 11,27% 200 728 6,35% 2012-03-01
Lubianiec Jerzy 175 000 9,83% 875 000 27,70% 2012-03-01
Piechocki Marek 175 000 9,83% 875 000 27,70% 2012-03-01
OFE Aviva BZ WBK 157 792 8,87% 157 792 4,99% 2011-11-21
OFE Aviva BZ WBK 159 286 8,96% 159 286 5,04% 2011-11-18
OFE Aviva BZ WBK 163 227 9,18% 163 227 5,17% 2011-08-18
OFE Aviva BZ WBK 163 227 9,26% 163 227 5,19% 2011-08-18
Monistor Ltd. 200 728 11,29% 200 728 6,35% 2011-08-17
Lubianiec Jerzy 175 000 9,84% 875 000 27,72% 2011-08-17
Piechocki Marek 175 000 9,84% 875 000 27,72% 2011-08-17
Ogółem 1 777 734 100,00% 3 177 734 100,00% 2011-08-17
LPP SA 21 398 1,20% 0 0,00% 2011-08-17
Grangefont Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2011-08-12
Grangefont Ltd. 350 000 19,86% 350 000 11,14% 2011-08-11
Ogółem 1 761 565 100,00% 3 161 565 100,00% 2011-03-25
Lubianiec Jerzy 175 000 9,93% 875 000 27,86% 2011-03-25
Piechocki Marek 175 000 9,93% 875 000 27,86% 2011-03-25
LPP SA 21 398 1,21% 0 0,00% 2011-03-25
Grangefont Ltd. 350 000 19,86% 350 000 11,14% 2011-03-25
Monistor Ltd. 200 728 11,39% 200 728 6,39% 2011-03-25
OFE Aviva BZ WBK 157 034 8,97% 157 034 5,01% 2011-03-03
OFE Aviva BZ WBK 158 322 9,04% 158 322 5,05% 2011-03-02
Monistor Ltd. 200 728 11,46% 200 728 6,41% 2010-09-07
Lubianiec Jerzy poprzez Zinen Investment 175 000 9,99% 875 000 27,96% 2010-09-07
Lubianiec Jerzy 175 000 9,99% 875 000 27,96% 2010-09-07
Piechocki Marek 175 000 9,99% 875 000 27,96% 2010-09-07
Piechocki Marek poprzez Eutropia Investment Ltd. 324 390 17,99% 1 024 390 32,00% 2010-09-03
Lubianiec Jerzy poprzez Zinen Investment 226 338 11,99% 926 338 28,99% 2010-09-03
OFE Aviva BZ WBK 157 962 9,02% 157 962 5,04% 2010-05-25
OFE Aviva BZ WBK 157 198 8,98% 157 198 5,02% 2010-05-24
Ogółem 1 750 277 100,00% 3 150 277 100,00% 2009-08-14
Piechocki Marek 324 390 18,57% 1 024 390 32,78% 2009-01-15
Lubianiec Jerzy 226 338 12,96% 926 338 29,64% 2009-01-15
Ogółem 1 746 067 100,00% 3 146 067 100,00% 2009-01-15
Grangefont Ltd. 350 000 20,04% 350 000 11,20% 2009-01-15
LPP SA 21 398 1,25% 0 0,00% 2008-06-04
LPP SA 11 398 0,66% 0 0,00% 2008-05-29
Piechocki Marek 324 390 19,01% 1 024 390 33,20% 2008-05-29
Ogółem 1 706 067 100,00% 3 106 067 100,00% 2008-05-29
LPP SA 11 169 0,65% 0 0,00% 2008-05-26
LPP SA 7 719 0,45% 0 0,00% 2008-05-21
LPP SA 7 554 0,44% 0 0,00% 2008-05-14
LPP SA 3 554 0,20% 0 0,00% 2008-04-11
LPP SA 554 0,03% 0 0,00% 2008-03-14
Piechocki Marek 323 985 19,01% 1 023 985 32,99% 2008-02-08
OFE Aviva BZ WBK 152 760 8,96% 152 760 4,92% 2008-01-03
OFE Aviva BZ WBK 155 760 9,14% 155 760 5,01% 2008-01-02
Lubianiec Jerzy 226 338 13,28% 926 338 29,84% 2007-11-21
Piechocki Marek 324 485 19,04% 1 024 485 33,01% 2007-11-21
Piechocki Marek 304 485 17,87% 1 004 485 32,36% 2007-11-16
OFE Aviva BZ WBK 214 954 12,61% 214 954 6,92% 2007-02-28
Lubianiec Jerzy 246 338 14,46% 946 338 30,49% 2006-10-25
OFE Aviva BZ WBK 156 260 9,17% 156 260 5,03% 2006-10-24
Piechocki Marek 281 876 16,54% 981 876 31,63% 2006-08-11
Polish Enterprise Fund IV LP 0 0,00% 0 0,00% 2005-09-12
Lubianiec Jerzy 276 338 16,22% 976 338 31,45% 2005-07-22
Piechocki Marek 283 483 16,64% 981 876 31,63% 2005-06-29
Lubianiec Jerzy 279 626 16,41% 979 626 31,56% 2005-06-29
Polish Enterprise Fund IV LP 215 000 12,62% 215 000 6,92% 2004-06-30
Piechocki Marek 279 945 16,43% 979 945 31,57% 2003-05-13
Ogółem 1 703 500 100,00% 3 103 500 100,00% 2003-05-13
Grangefont Ltd. 350 000 20,54% 350 000 11,27% 2003-05-13
Lubianiec Jerzy 278 338 16,33% 978 338 31,52% 2003-05-13
Piechocki Marek 278 250 16,33% 978 250 31,52% 2003-05-13
Lubianiec Jerzy 277 150 16,26% 977 150 31,48% 2003-05-13
Polish Enterprise Fund IV LP 200 000 11,74% 200 000 6,44% 2003-05-13
Polish Enterprise Fund IV LP 200 000 13,21% 200 000 6,86% 2003-05-08
Grangefont Ltd. 350 000 23,12% 350 000 12,01% 2003-05-06
Piechocki Marek 278 250 18,38% 978 250 33,57% 2002-08-29
Lubianiec Jerzy 277 150 18,31% 977 150 33,53% 2002-08-29
Grangefont Ltd. 550 000 36,34% 550 000 18,88% 2001-04-11
Piechocki Marek 275 050 18,17% 975 050 33,47% 2001-04-11
Lubianiec Jerzy 275 050 18,17% 975 050 33,47% 2001-04-11
Ogółem 1 513 500 100,00% 2 913 500 100,00% 2001-04-11
Piechocki Marek 275 050 22,67% 975 050 37,31% 2000-11-15
Lubianiec Jerzy 275 050 22,67% 975 050 37,31% 2000-11-15
Ogółem 1 213 500 100,00% 2 613 500 100,00% 2000-11-15
Grangefont Ltd. 550 000 45,32% 550 000 21,04% 2000-11-15

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-09-04 2017-09-20 1,00414 36,00 PLN -
2016-09-05 2016-09-21 1,00772 33,00 PLN -
2015-09-03 2015-09-24 1,00426 32,00 PLN 31,62 PLN - seria L za warranty subskrypcyjne
2014-09-05 2014-09-25 1,01044 93,60 PLN -
2013-09-05 2013-09-25 1,01062 85,10 PLN -
2012-09-05 2012-09-25 1,02559 77,36 PLN -
2011-09-08 2011-09-23 1,04060 76,86 PLN -
2010-09-15 2010-10-04 1,02838 50,00 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-10-04 2017-10-20 - NWZA: zmiany w RN
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: wypłata dywidendy - 36 PLN, zmiany w statucie
2016-06-01 2016-06-17 - WZA: wypłata dywidendy
2015-06-10 2015-06-26 - WZA: wypłata dywidendy, zmiany w statucie
2014-06-07 ZWZ 2014-06-23, godzina 11:00:00
2013-05-29 ZWZ 2013-06-14, godzina 11:00:00
2012-06-09 ZWZ 2012-06-25, godzina 10:30:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 10:30:00
2010-06-09 ZWZ 2010-06-25, godzina 10:30:00
2010-01-04 NWZ 2010-01-20, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piechocki Marek Prezes Zarządu 1995-01-01
Kujawa Jacek Wiceprezes Zarządu 2009-11-25
Lutkiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2015-01-01
Łoboda Sławomir Wiceprezes Zarządu 2015-10-14

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lubianiec Jerzy Przewodniczący RN 2002-11-13 QRS
Olejniczak Wojciech Członek RN 2002-11-13
Piechocki Piotr Członek RN 2017-10-20
Sekuła Magdalena Członek RN 2017-10-20
Tymiński Antoni Członek RN 2017-10-20
Wiśniewski Miłosz Członek RN 2017-10-20

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łoboda Sławomir Wiceprezes Zarządu 2015-10-14
Lutkiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2015-01-01
Kujawa Jacek Wiceprezes Zarządu 2009-11-25
Dyka Piotr Wiceprezes Zarządu 2009-08-28 2016-03-17
Komorowski Hubert Wiceprezes Zarządu 2009-08-28 2016-09-06
Moroz Aleksander Wiceprezes Zarządu 2006-06-29 2009-08-20
Piechocki Marek Prezes Zarządu 1995-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2004 562 993
2003 698 0
2002 386 0
2001 309 0
1999 227 0
1998 139 0
1997 191 0