Notowania spółki

Investment Friends (IFS)

PLBDVR000018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,40 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,41 0,44 0,50 0,31 0,58 1,60
zmiana -2,44% -9,09% -20,00% 29,03% -31,03% -75,00%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 7 200 000,00
Free float 65,81%
Liczba akcji 18 000 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 7 200 000,00
Liczba akcji: 18 000 000
Liczba głosów na WZA: 18 000 000
Kapitał akcyjny: 14 400 000,00
Cena nominalna akcji: 0,80
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 154 500
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,19%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 154 500
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,19%
Free float: 65,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 18 000 000 (100,00%) 18 000 000 (100,00%)
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 6 154 500 (34,19%) 6 154 500 (34,19%) STR, URL, ATS, IQP, FNE, IFR, IFC, ATE

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Investment Friends 1 Polska Akciova spolecnost 2018-01-03 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z Investment Friends SA na Investment Friends SE 2018-01-03 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
obniżenie kapitału 2018-01-03 - 1,50 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
scalenie akcji 2:1 2017-07-12 - 1,60 - 9 000 000 14 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-11
-
seria B - subskrypcja prywatna 2016-08-31 7 230 500 0,80 0,80 18 000 000 14 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-19
2017-01-27
podział przez wydzielenie 2015-05-15 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-03-30
-
obniżenie kapitału 2014-07-30 -1 600 000 0,80 - 10 769 500 8 615 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-02-06
-
scalenie akcji 4:1 2014-10-29 - 0,80 - 12 369 500 9 895 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-11-18
-
obniżenie kapitału 2014-07-30 -6 400 000 0,20 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
split 1:5 2014-06-09 - 0,20 - 49 478 000 9 895 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-03
-
zmiana firmy z Budvar Centrum SA na Investment Friends SA 2014-06-09 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-03
-
seria E - subskrypcja prywatna 2014-01-14 7 421 000 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - publiczna subskrypcja 2006-12-14 1 600 000 1,00 15,00 9 895 600 9 895 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-06-26
2007-07-11
split 1:100 2006-12-14 - 1,00 - 8 295 600 8 295 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C 2004-12-30 80 456 100,00 - 82 956 8 295 600,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2005-01-13
2007-07-11
seria B 2004-07-30 1 500 100,00 - 2 500 250 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
-
2007-07-11
seria A - akcje założycielskie - 1 000 100,00 100,00 1 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
1997-03-24
2007-07-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 476 661 2,65% 476 661 2,65% 2017-02-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 6 154 500 34,19% 6 154 500 34,19% 2017-02-21
DAMF Invest SA przez Patro Invest sp. z o.o. 11 879 794 66,00% 11 879 794 66,00% 2017-01-12
DAMF Invest SA 11 879 794 66,00% 11 879 794 66,00% 2016-12-19
DAMF Invest SA WZA 5 769 115 32,05% 5 769 115 32,05% 2016-12-19
Ogółem 18 000 000 100,00% 18 000 000 100,00% 2016-12-19
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 1 827 990 10,16% 1 827 990 10,16% 2016-12-19
DAMF Invest SA WZA 5 769 115 53,56% 5 769 115 53,56% 2015-12-21
DAMF Invest SA 5 764 845 53,52% 5 764 845 53,52% 2015-06-29
DAMF Invest SA 5 658 058 52,53% 5 658 058 52,53% 2015-02-12
DAMF Invest SA 6 931 134 64,35% 6 931 134 64,35% 2015-02-06
Ogółem 10 769 500 100,00% 10 769 500 100,00% 2015-02-06
Investment Friends SA 0 0,00% 0 0,00% 2015-02-06
DAMF Invest SA 6 931 134 56,03% 6 931 134 64,35% 2014-11-18
Ogółem 12 369 500 100,00% 12 369 500 100,00% 2014-11-18
Investment Friends SA 1 600 000 12,93% 0 0,00% 2014-11-18
DAMF Invest SA 27 724 535 56,03% 27 724 535 64,35% 2014-10-02
DAMF Invest SA 26 862 115 54,29% 26 862 115 62,35% 2014-09-29
DAMF Invest SA 26 343 828 53,24% 26 343 828 61,15% 2014-09-26
DAMF Invest SA 25 669 952 51,88% 25 669 952 59,58% 2014-09-24
DAMF Invest SA 37 156 820 75,09% 37 156 820 86,25% 2014-09-01
DAMF Invest SA 36 306 820 73,37% 36 306 820 84,28% 2014-08-28
Investment Friends SA 6 400 000 12,93% 0 0,00% 2014-07-24
DAMF Invest SA 35 556 820 71,86% 35 556 820 71,86% 2014-07-23
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 423 645 0,85% 423 645 0,85% 2014-07-23
DAMF Invest SA 35 556 820 71,86% 35 556 820 82,54% 2014-07-23
DAMF Invest SA 36 306 820 73,37% 36 306 820 84,28% 2014-07-03
Ogółem 49 478 000 100,00% 49 478 000 100,00% 2014-07-03
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA i Sky–Tech sp. z o.o. 35 556 820 71,86% 35 556 820 71,86% 2014-07-03
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA i Sky–Tech sp. z o.o. 7 111 364 70,99% 7 111 364 70,99% 2014-05-15
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 7 111 364 71,86% 7 111 364 71,86% 2014-05-15
IFEA sp. z o.o. poprzez DAMF Invest SA 9 089 229 91,85% 9 089 229 91,85% 2014-05-14
DAMF Invest SA 9 089 229 91,85% 9 089 229 91,85% 2014-05-06
DAMF Invest SA 9 089 229 91,00% 9 089 229 91,00% 2014-05-06
UMT sp. z o.o. poprzez Sky-Tech sp. z o.o, 0 0,00% 0 0,00% 2014-04-30
Trzciński Marek 0 0,00% 0 0,00% 2014-04-30
UMT sp. z o.o. poprzez Sky-Tech sp. z o.o, 9 004 500 90,99% 9 004 500 90,99% 2014-04-14
Trzciński Marek 43 066 0,43% 43 066 0,43% 2014-04-09
Trzcińska Urszula 0 0,00% 0 0,00% 2014-03-21
Trzciński Marek wraz z UMT sp. z o.o. 9 004 796 90,99% 9 004 796 90,99% 2014-03-21
Trzciński Marek 8 544 796 86,34% 8 544 796 86,34% 2014-01-30
Trzciński Marek 8 333 109 84,21% 8 333 109 84,21% 2014-01-20
Trzcińska Urszula 450 000 4,54% 450 000 4,54% 2012-11-12
Trzciński Marek 7 845 600 79,28% 7 845 600 79,28% 2012-09-20
Trzcińska Urszula 0 0,00% 0 0,00% 2012-09-20
Trzciński Marek 7 395 600 74,73% 7 395 600 74,73% 2007-05-28
Trzcińska Helena 450 000 4,54% 450 000 4,54% 2007-05-28
Trzcińska Urszula 450 000 4,54% 450 000 4,54% 2007-05-28
Ogółem 9 895 600 100,00% 9 895 600 100,00% 2007-05-28
Trzciński Marek 7 395 600 89,15% 7 395 600 89,15% 2006-12-14
Trzcińska Urszula 450 000 5,42% 450 000 5,42% 2006-12-14
Trzcińska Helena 450 000 5,42% 450 000 5,42% 2006-12-14
Ogółem 8 295 600 100,00% 8 295 600 100,00% 2006-12-14

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2008-06-12 2008-06-27 1,03484 0,30 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2017-09-13 - 2:1 0,5000 - -
Umorzenie 2015-02-24 umorzenie 1.600.000 akcji - - - -
Split 2014-12-12 - 4:1 0,2500 - -
Split 2014-07-16 - 1:5 5,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-12-18 2018-01-03 - NWZA: obniżenie kapitału, połączenie z Investment Friends 1 Polska Akciova spolecnost
2017-06-26 2017-07-12 - NWZA: scalenie akcji 2:1
2017-04-11 2017-04-27 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2016-04-13 2016-04-29 - WZA: pokrycie straty
2015-11-15 2015-12-01 - NWZA: przerwa w obradach do 2015-12-21, plan podziału Fon SA, Elkop SA, Atlantis SA, Resbud SA i Investment Friends Capital SA
2015-10-31 2015-11-16 - NWZA: odwołane 2015-11-06, plan podziału Fon SA, Elkop SA, Atlantis SA, Resbud SA i Investment Friends Capital SA
2015-06-13 2015-06-29 - WZA: pokrycie straty, podział Fon SA, Investment Friends Capital SA, Atlantis SA, Resbud SA, Investment Friends SA i Elkop SA
2014-11-16 NWZ 2014-12-02, godzina 11:00:00
2014-10-13 NWZ 2014-10-29, godzina 11:00:00
2014-07-14 NWZ 2014-07-30, godzina 11:00:00
2014-05-24 ZWZ 2014-06-09, godzina 12:00:00
2014-04-07 NWZ 2014-04-23, godzina 10:00:00
2013-12-29 NWZ 2014-01-14, godzina 11:00:00
2013-06-08 ZWZ 2013-06-24, godzina 11:00:00
2012-05-05 ZWZ 2012-05-21, godzina 11:00:00
2011-04-23 ZWZ 2011-05-09, godzina 11:00:00
2010-05-08 ZWZ 2010-05-24, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gujgo Agnieszka Prezes Zarządu 2014-11-01 URL, PIW, DIN

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Patrowicz Damian Przewodniczący RN 2017-04-27 URL, ATE, EKP, ATS, RES, PIW, FNE, FON, IFC, IQP, STR, DIN
Patrowicz Małgorzata Sekretarz RN 2014-04-30 URL, ATE, EKP, ATS, RES, FNE, FON, IFC, STR
Hetkowski Wojciech Członek RN 2014-06-10 URL, ATE, EKP, ATS, RES, FNE, FON, IFC, STR, DIN
Kajkowska Anna Członek RN 2014-06-10 ATE, ATS, RES, IQP, STR
Koralewski Jacek Członek RN 2017-04-27 ATE, EKP, RES, FNE, FON, IFC, STR, DIN

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gujgo Agnieszka Prezes Zarządu 2014-11-01 URL, PIW, DIN
Koralewski Jacek Prezes Zarządu 2014-04-30
Skrzypiec Maria Członek Zarządu 2007-10-04 2012-02-23
Błasik Artur Członek Zarządu 2007-10-04 2008-08-20

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 0
2014 1 0
2013 288 0
2011 331 0
2010 298 0
2009 289 0
2008 261 0
2007 205 0
2006 139 0
2005 131 0
2004 87 0