Notowania spółki

Idea Bank (IDA)

PLIDEAB00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 8,90 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 9,48 10,80 18,15 24,14 24,60 -
zmiana -6,12% -17,59% -50,96% -63,13% -63,82% -
WIG (zmiana) -2,31% -1,34% -5,22% -7,30% -2,31% 29,41%
Na tle WIG (pp) -3,81 -16,25 -45,74 -55,83 -61,51 -
sWIG80TR (zmiana) -0,55% -0,29% -4,15% 0,30% -10,97% 39,34%
Na tle sWIG80TR (pp) -5,57 -17,31 -46,82 -63,43 -52,85 -
WIG-Poland (zmiana) -2,31% -1,46% -5,47% -7,58% -2,27% 30,21%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,81 -16,14 -45,50 -55,56 -61,55 -
InvestorMS (zmiana) -1,62% -1,98% -5,52% -6,18% -12,60% 46,06%
Na tle InvestorMS (pp) -4,50 -15,61 -45,44 -56,95 -51,22 -
WIG-BANKI (zmiana) -3,16% -1,33% -6,96% -4,30% 5,85% 20,59%
Na tle WIG-BANKI (pp) -2,96 -16,26 -44,01 -58,83 -69,67 -
sWIG80 (zmiana) -0,79% -1,04% -5,09% -0,71% -13,48% 25,83%
Na tle sWIG80 (pp) -5,33 -16,55 -45,87 -62,42 -50,34 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 697 777 630,90
Free float 24,54%
Liczba akcji 78 401 981
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,29
C / Z 3,59

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 705 617 829,00
Liczba akcji: 78 401 981
Liczba głosów na WZA: 79 453 181
Kapitał akcyjny: 156 803 962,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59 164 093
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,45%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59 161 272
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,46%
Free float: 24,55%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 78 401 981 (100,00%) 79 453 181 (100,00%)
Getin Holding SA NWZ 43 728 643 (55,77%) 43 728 643 (55,04%) IDA
Czarnecki Leszek 7 717 725 (9,84%) 7 714 904 (9,71%) GNB, GNB, IDA, GTN, MWT
Getin Noble Bank SA ZWZ 7 717 725 (9,84%) 7 717 725 (9,71%) IDA, OPF, GTN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria N - oferta menedżerska 2015-01-28 138 000 2,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria M - subskrypcja publiczna 2014-07-12 10 590 884 2,00 24,00 78 401 981 156 803 962,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-13
2015-04-17
2015-04-29
seria L - subskrypcja prywatna - 14 598 541 2,00 - 67 811 097 135 622 194,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-08-27
2015-04-29
seria K - subskrypcja prywatna - 4 744 526 2,00 - 53 212 556 106 425 112,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-06-18
2015-04-29
seria J - subskrypcja prywatna - 9 794 872 2,00 - 48 468 030 96 936 060,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-03
2015-04-29
seria I - subskrypcja prywatna - 12 028 594 2,00 - 38 673 158 77 346 316,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-06-19
2015-04-29
seria H - subskrypcja prywatna - 8 385 967 2,00 - 26 644 564 53 289 128,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-09-21
2015-04-29
seria G - subskrypcja prywatna - 8 385 968 2,00 - 18 258 597 36 517 194,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-08-05
2015-04-29
seria F - założycielskie - 1 071 429 2,00 - 9 872 629 19 745 258,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria E - założycielskie - 1 500 000 2,00 - 8 801 200 17 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria D - założycielskie - 2 500 000 2,00 - 7 301 200 14 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria C - założycielskie - 1 250 000 2,00 - 4 801 200 9 602 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria B - założycielskie - 2 500 000 2,00 - 3 551 200 7 102 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
2015-04-29
seria A - założycielskie - 1 051 200 2,00 - 1 051 200 2 102 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-07-11
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Getin Noble Bank SA ZWZ 7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71% 2018-04-24
Getin Holding SA NWZ 43 728 643 55,77% 43 728 643 55,04% 2018-04-24
LC Corp BV 1 794 103 2,29% 1 794 103 2,26% 2018-03-20
Getin Holding SA 42 677 443 54,43% 43 731 031 55,04% 2017-06-30
Czarnecki Leszek 7 717 725 9,84% 7 714 904 9,71% 2017-06-30
Getin Holding SA 42 677 443 54,43% 42 677 443 53,71% 2017-06-30
Czarnecki Leszek 7 717 725 9,84% 7 717 725 9,71% 2017-06-30
LC Corp BV 4 834 178 6,17% 4 834 178 6,08% 2017-06-30
Getin Noble Bank SA 4 897 297 6,25% 4 897 297 6,16% 2017-05-17
Czarnecki Leszek wraz z LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,00% 63 352 318 79,00% 2016-12-15
Czarnecki Leszek wraz z Getin Holding SA, LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,46% 63 352 318 79,73% 2015-11-26
Czarnecki Leszek wraz z Getin Holding SA, LC Corp BV i RB Investcom sp. z o.o. 62 301 118 79,46% 62 301 118 78,41% 2015-04-29
Getin Holding SA 45 712 415 57,99% 46 763 615 57,99% 2015-04-16
Ogółem 78 401 981 100,00% 79 453 181 100,00% 2015-04-16
Getin Holding SA 41 545 749 52,99% 42 596 949 53,61% 2015-04-16
Czarnecki Leszek 6 774 329 8,64% 6 774 329 8,52% 2015-04-16
LC Corp SA 6 774 329 8,64% 6 774 329 8,52% 2015-04-16
LC Corp SA 6 774 329 8,00% 6 774 329 8,00% 2015-04-16
Getin Holding SA 45 712 415 58,30% 46 763 615 58,85% 2015-04-16
Getin Holding SA 41 545 749 61,26% 41 545 749 61,26% 2015-03-19
Ogółem 67 811 097 100,00% 67 811 097 100,00% 2015-03-19
Getin Holding SA 41 545 749 61,26% 42 596 949 61,85% 2015-03-19
RB Investcom sp. z o.o. 3 040 045 4,48% 3 040 045 4,41% 2015-03-13
Czarnecki Leszek 6 774 329 9,99% 6 774 329 9,83% 2015-03-13
LC Corp SA 6 774 329 9,99% 6 774 329 9,83% 2015-03-13
Ogółem 67 811 097 100,00% 68 862 297 100,00% 2014-08-27

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-04-08 2018-04-24 - WZA: podział zysku
2017-10-07 2017-10-23 - NWZA: zmiany w statucie
2017-03-14 2017-03-30 - WZA: podział zysku
2016-10-09 2016-10-25 - NWZA: zmiany w statucie
2016-06-12 2016-06-28 - NWZA: zmiany w statucie
2016-04-02 2016-04-29 - WZA: podział zysku
2016-01-02 2016-01-18 - NWZA: zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bury Tobiasz Prezes Zarządu 2018-04-25 OPF
Frankowicz Jaromir Członek Zarządu 2017-06-01
Górski Tomasz Członek Zarządu 2018-02-01
Makosz Dariusz Członek Zarządu 2013-01-01
Skrodzka-Książek Aneta Członek Zarządu 2015-07-01 OPF
Skwarzec Magdalena Członek Zarządu 2017-10-06
Szturmowicz Małgorzata Członek Zarządu 2012-01-01 OPF

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czarnecki Leszek Przewodniczący RN 2015-02-27 GTN, GNB, OPF, GNB, ERP
Baliński Remigiusz Wiceprzewodniczący RN 2015-02-27 GTN, GNB, GNB
Bielecki Krzysztof Członek RN 2015-01-28
Gabor Artur Członek RN 2015-01-28 SFS, ORB, MPY, ETS_IPO, PLS
Kamiński Piotr Członek RN 2015-06-30 WLT, BDX, SFS, PMP, ALI, WSE, GKI
Krawczyk Dariusz Członek RN 2015-06-30 KBD, PND
Lubczyńska Izabela Członek RN 2015-01-28 GTN, MWT, OPF

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bury Tobiasz Prezes Zarządu 2018-04-25 OPF
Górski Tomasz Członek Zarządu 2018-02-01
Bury Tobiasz Prezes Zarządu 2017-10-06 OPF
Skwarzec Magdalena Członek Zarządu 2017-10-06
Frankowicz Jaromir Członek Zarządu 2017-06-01
Bury Tobiasz Wiceprezes Zarządu 2017-01-01 OPF
Bury Tobiasz Członek Zarządu 2017-01-01 OPF
Skrodzka-Książek Aneta Członek Zarządu 2015-07-01 OPF
Makosz Dariusz Członek Zarządu 2013-01-01
Szturmowicz Małgorzata Członek Zarządu 2012-01-01 OPF
Syciński Marcin Członek Zarządu 2012-01-01 2017-06-26
Fajbusiewicz Dominik Członek Zarządu 2010-01-01 2017-10-06
Augustyniak Jarosław Prezes Zarządu 2010-01-01 2017-10-06

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 3 423
2014 0 4 076