Notowania spółki

Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

PLGPW0000017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 38,55 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 39,10 36,40 40,05 48,20 46,26 39,60
zmiana -1,41% 5,91% -3,75% -20,02% -16,67% -2,65%
WIG (zmiana) 1,25% 1,22% -4,72% -14,86% -7,54% 23,60%
Na tle WIG (pp) -2,66 4,68 0,98 -5,16 -9,12 -26,25
mWIG40TR (zmiana) 0,45% -0,01% -6,27% -13,86% -10,89% 69,76%
Na tle mWIG40TR (pp) -1,86 5,92 2,52 -6,16 -5,78 -72,41
WIGdiv (zmiana) 0,56% 0,14% -7,58% -17,31% -10,86% 4,95%
Na tle WIGdiv (pp) -1,96 5,77 3,83 -2,71 -5,80 -7,60
RESPECT (zmiana) -0,62% -1,19% -9,44% -20,92% -15,90% 7,84%
Na tle RESPECT (pp) -0,79 7,10 5,69 0,90 -0,76 -10,49
WIG-Poland (zmiana) 1,23% 1,20% -4,78% -15,13% -7,54% 24,12%
Na tle WIG-Poland (pp) -2,64 4,71 1,03 -4,89 -9,13 -26,77
InvestorMS (zmiana) -0,40% -1,45% -8,06% -15,77% -19,38% 31,17%
Na tle InvestorMS (pp) -1,01 7,36 4,32 -4,25 2,72 -33,82
mWIG40 (zmiana) 0,14% -1,34% -9,01% -16,42% -13,93% 46,84%
Na tle mWIG40 (pp) -1,54 7,25 5,27 -3,60 -2,74 -49,49

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 618 020 600,00
Free float 65,00%
Liczba akcji 41 972 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 618 020 600,00
Liczba akcji: 41 972 000
Liczba głosów na WZA: 56 751 470
Kapitał akcyjny: 41 972 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 688 470
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,99%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 376 940
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,76%
Free float: 65,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 41 972 000 (100,00%) 56 751 470 (100,00%)
Skarb Państwa 14 688 470 (34,99%) 29 376 940 (51,76%) PKN, OBR, PZU, TPE, , ENG, , BDZ, PKO, LTS, ARP_C, ATT, PGE, PHN, ENA, KGH, , PGN, PCE, GPW, JSW

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renumeracja akcji - - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renumeracja akcji 2010-07-30 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-09-27
-
renumeracja akcji 2008-08-19 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-10-31
-
split 1:700 2008-05-21 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-08-27
-
akcje zwykłe 2007-01-01 59 960 700,00 - 59 960 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje założycielskie 1991-04-12 60 000 100,00 100,00 60 000 6 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1991-04-25
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Noble Funds TFI SA portfele 36 547 0,09% 36 547 0,06% 2017-12-31
OFE Aviva BZ WBK portfel 2 111 000 5,03% 2 111 000 3,72% 2017-12-31
OFE PZU Złota Jesień portfel 1 122 000 2,67% 1 122 000 1,98% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 945 000 2,25% 945 000 1,67% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 939 000 2,24% 939 000 1,66% 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 922 977 2,20% 922 977 1,63% 2017-12-31
Generali OFE portfel 904 000 2,15% 904 000 1,59% 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 801 000 1,91% 801 000 1,41% 2017-12-31
AXA OFE portfel 579 000 1,38% 579 000 1,02% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 429 050 1,02% 429 050 0,76% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 269 693 0,64% 269 693 0,48% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 226 721 0,54% 226 721 0,40% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 218 000 0,52% 218 000 0,38% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 211 000 0,50% 211 000 0,37% 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 97 491 0,23% 97 491 0,17% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 83 622 0,20% 83 622 0,15% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 23 250 0,06% 23 250 0,04% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 21 533 0,05% 21 533 0,04% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 9 949 0,02% 9 949 0,02% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 7 223 0,02% 7 223 0,01% 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 7 919 0,02% 7 919 0,01% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 2 199 0,01% 2 199 0,00% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 2 113 000 5,03% 2 113 000 3,72% 2017-12-31
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,76% 2015-03-16
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 751 470 100,00% 2015-03-16
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,76% 2015-02-26
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 752 170 100,00% 2015-02-26
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2012-03-31
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,48% 2011-04-13
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 779 470 100,00% 2011-04-13
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 821 470 100,00% 2011-04-13
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2011-04-13
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 059 470 100,00% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,73% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,70% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,47% 2011-04-06
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 073 470 100,00% 2011-04-06
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2011-04-06
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2010-11-10
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 34,99% 2010-10-12
Skarb Państwa 41 475 000 98,81% 82 950 000 98,81% 2010-10-12
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,39% 2010-10-12
Ogółem 41 972 000 100,00% 83 944 000 100,00% 2010-09-27
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 157 470 100,00% 2010-09-27

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-07-19 2018-08-02 1,05836 2,20 PLN -
2017-07-19 2017-08-02 1,04590 2,15 PLN -
2016-07-20 2016-08-04 1,07165 2,36 PLN -
2015-07-15 2015-08-04 1,05184 2,40 PLN -
2014-08-07 2014-08-26 1,03424 1,20 PLN -
2013-07-12 2013-07-26 1,02076 0,78 PLN -
2012-07-06 2012-07-20 1,03993 1,44 PLN -
2011-07-12 2011-07-27 1,06441 3,21 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-06-03 2018-06-19 - ZWZ: wypłata dywidendy - 2,20 PLN
2018-04-07 2018-04-23 - NWZA: przerwa w obradach do 2018-05-22, zbycie akcji Aquis Exchange Ltd.
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: wypłata dywidendy - 2,15 PLN, zmiany w Rn i Zarządzie
2017-02-06 2017-02-22 - NWZA: zmiany w RN
2016-12-19 2017-01-04 - NWZA: zmiany w RN i Zarządzie
2016-11-14 2016-11-30 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-06 2016-06-22 - WZA: przerwa w obradach do 2016-07-21, wypłata dywidendy - 2,36 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-12-27 2016-01-12 - NWZA: zmiany w RN i Zarządzie
2015-06-09 2015-06-25 - WZA: wypłata dywidendy - 2,40 PLN, zmiany w statucie, zmiany w RN
2014-08-09 NWZ 2014-08-25, godzina 11:00:00
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 11:00:00
2013-06-05 ZWZ 2013-06-21, godzina 11:00:00
2013-01-01 NWZ 2013-01-17, godzina 11:00:00
2012-06-11 ZWZ 2012-06-27, godzina 11:00:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 10:00:00
2011-02-12 NWZ 2011-02-28, godzina 11:00:00
2010-12-06 NWZ 2010-12-22, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dietl Marek Prezes Zarządu 2017-09-26 MRC, TEX
Fotek Jacek Wiceprezes Zarządu 2016-12-16
Borowski Piotr Członek Zarządu 2018-06-12 NEU

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bartczak Bogusław Członek RN 2017-06-19 OKM_1
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2017-06-19 LCC, BRA, BSC, TIM, AAT, CLN, ARR, MAB
Krawczyk Janusz Członek RN 2018-06-19
Modrzejewski Jakub Członek RN 2017-06-19
Paszke Filip Członek RN 2017-06-19
Prażmo Piotr Członek RN 2017-06-19
Szumiejko Eugeniusz Członek RN 2017-02-22

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Borowski Piotr Członek Zarządu 2018-06-12 NEU
Dietl Marek Prezes Zarządu 2017-09-26 MRC, TEX
Grzywiński Jarosław Wiceprezes Zarządu 2017-06-13 2017-12-15 ASM
Grzywiński Jarosław Prezes Zarządu 2017-03-15 2017-06-15 ASM
Fotek Jacek Wiceprezes Zarządu 2016-12-16
Cieciórski Michał Wiceprezes Zarządu 2016-05-23 2018-04-23
Dziekoński Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-03-16
Zaleska Małgorzata Prezes Zarządu 2016-01-12
Kułakowski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2014-07-25
Zawada Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2016-05-23
Szczepański Mirosław Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2015-07-02
Półtorak Karol Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2016-03-16 CCC
Tamborski Paweł Prezes Zarządu 2014-07-25 2015-12-31
Kułakowski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2014-07-25
Kułakowski Dariusz Członek Zarządu 2013-05-22 2014-07-25
Graniewski Paweł Wiceprezes Zarządu 2013-04-09 2014-07-25
Szczepański Mirosław Członek Zarządu 2013-04-09 2014-07-25
Jarosz Beata Wiceprezes Zarządu 2013-02-22 2014-07-25
Maciejewski Adam Prezes Zarządu 2013-01-17 2013-07-25 GTN
Maciejewski Adam Wiceprezes Zarządu 2012-12-21 GTN
Maciejewski Adam Członek Zarządu 2006-06-28 GTN
Jarosz Beata Członek Zarządu 2006-06-28
Adamska Lidia Członek Zarządu 2006-06-28 2013-03-31
Sobolewski Ludwik Prezes Zarządu 2006-06-28 2013-01-17 AFH, NWA

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 187 340
2015 205 369
2014 208 371
2013 205 347
2012 211 338
2011 213 261
2010 209 255