Notowania spółki

Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

PLGPW0000017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 43,55 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 43,65 46,45 44,59 45,70 45,28 41,12
zmiana -0,23% -6,24% -2,33% -4,70% -3,82% 5,91%
WIG (zmiana) -2,97% -3,84% -4,75% -6,73% -0,08% 31,20%
Na tle WIG (pp) 2,74 -2,40 2,42 2,03 -3,74 -25,29
mWIG40TR (zmiana) -1,34% -1,28% -0,56% -3,14% -0,60% 102,48%
Na tle mWIG40TR (pp) 1,11 -4,96 -1,77 -1,56 -3,22 -96,57
WIGdiv (zmiana) -2,78% -4,03% -4,20% -9,12% -2,29% 14,53%
Na tle WIGdiv (pp) 2,55 -2,21 1,87 4,42 -1,53 -8,62
RESPECT (zmiana) -2,69% -5,02% -5,90% -9,65% -2,32% 17,19%
Na tle RESPECT (pp) 2,47 -1,23 3,57 4,94 -1,50 -11,28
WIG-Poland (zmiana) -3,05% -4,02% -4,96% -6,83% 0,14% 32,54%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,82 -2,23 2,62 2,12 -3,96 -26,63
InvestorMS (zmiana) -1,05% -2,26% -2,14% -8,83% -9,87% 54,17%
Na tle InvestorMS (pp) 0,82 -3,99 -0,20 4,12 6,05 -48,26
mWIG40 (zmiana) -1,34% -1,28% -0,57% -3,16% -2,87% 78,78%
Na tle mWIG40 (pp) 1,11 -4,96 -1,76 -1,54 -0,95 -72,87

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 827 880 600,00
Free float 65,00%
Liczba akcji 41 972 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 827 880 600,00
Liczba akcji: 41 972 000
Liczba głosów na WZA: 56 751 470
Kapitał akcyjny: 41 972 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 688 470
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,99%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 376 940
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,76%
Free float: 65,01%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 41 972 000 (100,00%) 56 751 470 (100,00%)
Skarb Państwa 14 688 470 (34,99%) 29 376 940 (51,76%) PZU, ENA, PGE, KGH, PHN, , ATT, , LTS, GPW, PGN, , PKO, PCE, PKN, TPE, OBR, ENG, JSW, ARP_C, BDZ

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renumeracja akcji - - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renumeracja akcji 2010-07-30 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-09-27
-
renumeracja akcji 2008-08-19 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-10-31
-
split 1:700 2008-05-21 - 1,00 - 41 972 000 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-08-27
-
akcje zwykłe 2007-01-01 59 960 700,00 - 59 960 41 972 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje założycielskie 1991-04-12 60 000 100,00 100,00 60 000 6 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1991-04-25
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,76% 2015-03-16
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 751 470 100,00% 2015-03-16
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,76% 2015-02-26
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 752 170 100,00% 2015-02-26
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2012-03-31
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 059 470 100,00% 2011-04-13
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 821 470 100,00% 2011-04-13
Ogółem 41 972 000 100,00% 56 779 470 100,00% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,73% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,70% 2011-04-13
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,48% 2011-04-13
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2011-04-13
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 073 470 100,00% 2011-04-06
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2011-04-06
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,47% 2011-04-06
Sobolewski Ludwik 25 0,00% 25 0,00% 2010-11-10
Skarb Państwa 41 475 000 98,81% 82 950 000 98,81% 2010-10-12
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 34,99% 2010-10-12
Skarb Państwa 14 688 470 34,99% 29 376 940 51,39% 2010-10-12
Ogółem 41 972 000 100,00% 57 157 470 100,00% 2010-09-27
Ogółem 41 972 000 100,00% 83 944 000 100,00% 2010-09-27

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-07-19 2017-08-02 1,04590 2,15 PLN -
2016-07-20 2016-08-04 1,07165 2,36 PLN -
2015-07-15 2015-08-04 1,05184 2,40 PLN -
2014-08-07 2014-08-26 1,03424 1,20 PLN -
2013-07-12 2013-07-26 1,02076 0,78 PLN -
2012-07-06 2012-07-20 1,03993 1,44 PLN -
2011-07-12 2011-07-27 1,06441 3,21 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-06-03 2017-06-19 - WZA: wypłata dywidendy - 2,15 PLN, zmiany w Rn i Zarządzie
2017-02-06 2017-02-22 - NWZA: zmiany w RN
2016-12-19 2017-01-04 - NWZA: zmiany w RN i Zarządzie
2016-11-14 2016-11-30 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-06 2016-06-22 - WZA: przerwa w obradach do 2016-07-21, wypłata dywidendy - 2,36 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-12-27 2016-01-12 - NWZA: zmiany w RN i Zarządzie
2015-06-09 2015-06-25 - WZA: wypłata dywidendy - 2,40 PLN, zmiany w statucie, zmiany w RN
2014-08-09 NWZ 2014-08-25, godzina 11:00:00
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 11:00:00
2013-06-05 ZWZ 2013-06-21, godzina 11:00:00
2013-01-01 NWZ 2013-01-17, godzina 11:00:00
2012-06-11 ZWZ 2012-06-27, godzina 11:00:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 10:00:00
2011-02-12 NWZ 2011-02-28, godzina 11:00:00
2010-12-06 NWZ 2010-12-22, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dietl Marek Prezes Zarządu 2017-09-26 MRC, ATD, TEX
Cieciórski Michał Wiceprezes Zarządu 2016-05-23
Fotek Jacek Wiceprezes Zarządu 2016-12-16
Kułakowski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2014-07-25

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bartczak Bogusław Członek RN 2017-06-19 OKM_1
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2017-06-19 LCC, AAT, BRA, TIM, ARR, BSC
Modrzejewski Jakub Członek RN 2017-06-19
Nagel Wojciech Członek RN 2016-11-30 MMF
Paszke Filip Członek RN 2017-06-19
Prażmo Piotr Członek RN 2017-06-19
Szumiejko Eugeniusz Członek RN 2017-02-22

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dietl Marek Prezes Zarządu 2017-09-26 MRC, ATD, TEX
Grzywiński Jarosław Wiceprezes Zarządu 2017-06-13 2017-12-15 ASM
Grzywiński Jarosław Prezes Zarządu 2017-03-15 2017-06-15 ASM
Fotek Jacek Wiceprezes Zarządu 2016-12-16
Cieciórski Michał Członek Zarządu 2016-05-23
Cieciórski Michał Wiceprezes Zarządu 2016-05-23
Dziekoński Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-03-16
Zaleska Małgorzata Prezes Zarządu 2016-01-12
Szczepański Mirosław Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2015-07-02
Kułakowski Dariusz Wiceprezes Zarządu 2014-07-25
Tamborski Paweł Prezes Zarządu 2014-07-25 2015-12-31
Półtorak Karol Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2016-03-16 CCC
Zawada Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2014-07-25 2016-05-23
Kułakowski Dariusz Członek Zarządu 2013-05-22 2014-07-25
Szczepański Mirosław Członek Zarządu 2013-04-09 2014-07-25
Graniewski Paweł Wiceprezes Zarządu 2013-04-09 2014-07-25
Jarosz Beata Wiceprezes Zarządu 2013-02-22 2014-07-25
Maciejewski Adam Prezes Zarządu 2013-01-17 2013-07-25 GTN, PEM
Maciejewski Adam Wiceprezes Zarządu 2012-12-21 GTN, PEM
Maciejewski Adam Członek Zarządu 2006-06-28 GTN, PEM
Jarosz Beata Członek Zarządu 2006-06-28
Sobolewski Ludwik Prezes Zarządu 2006-06-28 2013-01-17 NWA
Adamska Lidia Członek Zarządu 2006-06-28 2013-03-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 187 340
2015 205 369
2014 208 371
2013 205 347
2012 211 338
2011 213 261
2010 209 255