Notowania spółki

Elektrobudowa (ELB)

PLELTBD00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 59,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 75,00 69,00 95,00 83,20 117,00 137,00
zmiana -21,33% -14,49% -37,89% -29,09% -49,57% -56,93%
WIG (zmiana) 1,25% 1,22% -4,72% -14,86% -7,54% 23,60%
Na tle WIG (pp) -22,59 -15,72 -33,17 -14,22 -42,03 -80,54
sWIG80TR (zmiana) 0,76% -1,63% -7,54% -13,31% -16,49% 19,77%
Na tle sWIG80TR (pp) -22,09 -12,87 -30,35 -15,78 -33,09 -76,70
RESPECT (zmiana) -0,62% -1,19% -9,44% -20,92% -15,90% 7,84%
Na tle RESPECT (pp) -20,71 -13,30 -28,46 -8,17 -33,67 -64,78
WIG-Poland (zmiana) 1,23% 1,20% -4,78% -15,13% -7,54% 24,12%
Na tle WIG-Poland (pp) -22,57 -15,69 -33,12 -13,95 -42,03 -81,05
InvestorMS (zmiana) -0,40% -1,45% -8,06% -15,77% -19,38% 31,17%
Na tle InvestorMS (pp) -20,94 -13,04 -29,83 -13,32 -30,19 -88,10
WIG-BUDOW (zmiana) 2,68% -2,41% -20,60% -24,07% -37,36% 16,88%
Na tle WIG-BUDOW (pp) -24,01 -12,08 -17,30 -5,02 -12,22 -73,82
sWIG80 (zmiana) 0,35% -2,80% -10,13% -15,93% -19,40% 6,80%
Na tle sWIG80 (pp) -21,68 -11,69 -27,76 -13,15 -30,17 -63,73

Dane rynkowe

Kapitalizacja 280 108 872,00
Free float 23,30%
Liczba akcji 4 747 608
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 280 108 872,00
Liczba akcji: 4 747 608
Liczba głosów na WZA: 4 747 608
Kapitał akcyjny: 9 495 216,00
Cena nominalna akcji: 2,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 9
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 641 644
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,44%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 641 644
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,44%
Free float: 23,56%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 4 747 608 (100,00%) 4 747 608 (100,00%)
OFE Aviva BZ WBK ZWZ 623 441 (13,13%) 623 441 (13,13%) NFT, ELB, HDR, PKN, PGO, TRK, CNG, SON, PEP, MIL, AMB, OPF, UNI, CCC, ABE, AMC, FRO, ESS, OVO, MSW, GTN, NVA, MLK, PKP, TAR, DCR, DOM, ARH, PKO, PWX, WPL, INL, BRA, FTE, AML, ADV, SWG, RMK, ABG, MWT, ULM, PFL, SKA, KRU, PHN, GTC, KST, STF, KGH, ECH, ORB, BDX, KTY, ASE, NWG, SNK, HRS, ABS, ING, ELT, ERB, HRP, KGN, CAR, LCC, PCM, ALR, ACP, FMF
Nationale-Nederlanden OFE 472 405 (9,95%) 472 405 (9,95%) BRS, AGO, NFT, INP, VST, ELB, MAB, MCR, PKN, PGO, QRS, TEN, CNG, CDR, PEP, PSW, PEO, MIL, 08N, LBT, UNI, PZU, CCC, ABE, LTX, AMC, FRO, TPE, ACG, TIM, GTN, ZEP, PKP, LEN, TAR, IND, DCR, MNI, ATD, BBD, PMP, GPR, LVC, PWX, PKO, KGL, BAH, ALI, FTE, AML, WWL, MDG, SWG, RWL, ATT, MSP, MPH, PFL, SLV, BKM, CLE, KRU, SKH, LRQ, ART, POZ, CDC, APR, BTM, KGH, ZMT, CIE, MGT, ECH, ORB, BDX, MNC, KTY, RDL, STL, NWG, ENT, SNK, HRS, MBK, IZB, QMK, TRN, 11B, MON, BFT, ATG, BZW, ERB, RFK, PND, CMP, SGN, EAT, EMT, PRT, RBW, GKI, CAR, LCC, RON, TOR, ATR, ALR, MVP, ACP, ASG, FMF
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 470 313 (9,91%) 470 313 (9,91%) ELB, LBT, UNI, ABE, ZUE, NVA, ODL, LEN, DCR, BRG, ATD, RWL, SEK, SKH, BSC, OTM, QMK, ERB, TSG
OFE PZU Złota Jesień 454 446 (9,57%) 454 446 (9,57%) AGO, VST, ELB, MCR, TRK, SPN, PRM, WLC_1, IPL, EGS, MSW, ZEP, OBL, BRA, KCH, MDG, RMK, MSP, GTC, APR, ABC, MNC, KTY, SNK, OTM, ENE, IPE, KGN, PCE, LCC, APN, PCM, ACP
AXA OFE 446 553 (9,40%) 446 553 (9,40%) ELB
PTE Aegon SA Aegon OFE 343 747 (7,00%) 343 747 (7,00%) ELB, ABE, FRO, MLG, PKP, AML, IZS, MDG, KTY, EMT, KGN, LCC, PCM
Allianz Polska OFE 299 730 (6,31%) 299 730 (6,31%) ELB, MCR, CNG, VOX, KTY, RDL, QMK, OTS
MetLife OFE 289 369 (6,09%) 289 369 (6,09%) ELB, CNG, OPF, ZUE, MLG, NVA, PUE, WWL, SWG, ABG, WXF, SKH, ORB, MNC, KTY, NWG, BFT, CMP, EMT, OTS, RON, CMR
Generali OFE 241 640 (5,08%) 241 640 (5,08%) ELB, MAB, ATP, PEP, OVO, NVS, TOA, ARR, ENT, ENE, CLN, CMP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - prawo poboru 8:1 2007-09-18 527 512 2,00 170,00 4 747 608 9 495 216,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-02-08
2008-03-11
seria C - oferta menedżerska 2005-02-08 249 096 2,00 21,10 4 220 096 8 440 192,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2006-12-06
-
umorzenie akcji 2001-06-08 -273 713 2,00 - 3 971 000 7 942 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-12-20
-
umorzenie akcji 2000-06-28 -254 037 2,00 - 4 244 713 8 489 426,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-09-12
-
seria B - subskrypcja publiczna 1995-06-23 1 250 000 2,00 9,00 4 498 750 8 997 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1995-12-11
1996-02-09
split 1:5 1995-05-17 - 2,00 - 3 248 750 6 497 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-06-07
-
przekształcenie PP w SA 1992-01-09 649 750 10,00 - 649 750 6 497 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1992-03-02
1996-02-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 470 313 9,91% 470 313 9,91% 2018-04-26
NN Investment Partners TFI SA portfele 78 086 1,60% 78 086 1,60% 2017-12-31
Union Investment TFI SA portfele 12 224 0,26% 12 224 0,26% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 237 084 4,99% 237 084 4,99% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 117 000 2,46% 117 000 2,46% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 28 033 0,59% 28 033 0,59% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 26 464 0,56% 26 464 0,56% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 114 943 2,42% 114 943 2,42% 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 53 969 1,14% 53 969 1,14% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 82 000 1,73% 82 000 1,73% 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 516 0,01% 516 0,01% 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 1 422 0,03% 1 422 0,03% 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 500 0,01% 500 0,01% 2017-12-31
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 343 747 7,24% 434 747 9,16% 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 343 747 7,00% 343 747 7,00% 2017-09-01
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 343 747 7,24% 343 747 7,24% 2017-09-01
OFE Aviva BZ WBK ZWZ 623 441 13,13% 623 441 13,13% 2017-04-25
OFE Aviva BZ WBK portfel 510 000 10,74% 510 000 10,74% 2016-12-31
OFE Aviva BZ WBK 602 064 12,68% 602 064 12,68% 2014-12-18
Allianz Polska OFE 299 730 6,31% 299 730 6,31% 2014-05-26
OFE Aviva BZ WBK 697 421 14,68% 697 421 14,68% 2013-12-23
OFE Aviva BZ WBK 625 454 13,17% 625 454 13,17% 2013-12-23
MetLife OFE 250 000 5,26% 250 000 5,26% 2012-05-15
OFE PZU Złota Jesień 400 000 8,42% 400 000 8,42% 2012-05-15
Generali OFE 466 433 9,82% 466 433 9,82% 2012-05-15
Rak Stanisław 337 0,00% 337 0,00% 2012-05-15
Generali OFE 241 640 5,08% 241 640 5,08% 2012-05-15
MetLife OFE 289 369 6,09% 289 369 6,09% 2012-05-15
Nationale-Nederlanden OFE 472 405 9,95% 472 405 9,95% 2012-05-15
Nationale-Nederlanden OFE 450 000 9,47% 450 000 9,47% 2012-05-15
OFE PZU Złota Jesień 454 446 9,57% 454 446 9,57% 2012-05-15
Nationale-Nederlanden OFE 472 405 9,95% 472 405 9,95% 2011-05-18
Nationale-Nederlanden OFE 475 500 10,01% 475 500 10,01% 2011-05-17
AXA OFE 395 723 8,33% 395 723 8,33% 2011-05-16
AXA OFE 446 553 9,40% 446 553 9,40% 2011-05-16
MetLife OFE 268 343 5,65% 268 343 5,65% 2011-05-16
Generali OFE 410 260 8,64% 410 260 8,64% 2011-05-16
OFE Aviva BZ WBK 721 094 15,19% 721 094 15,19% 2010-11-15
MetLife OFE 253 791 5,34% 253 791 5,34% 2010-11-15
AXA OFE 390 723 8,23% 390 723 8,23% 2010-11-15
Nationale-Nederlanden OFE 502 898 10,59% 502 898 10,59% 2010-09-17
Nationale-Nederlanden OFE 532 898 11,22% 532 898 11,22% 2010-09-12
Nationale-Nederlanden OFE 609 398 12,83% 609 398 12,83% 2010-08-05
Generali OFE 273 849 5,77% 273 849 5,77% 2010-08-03
NN Investment Partners TFI SA 216 577 4,56% 216 577 4,56% 2010-04-29
NN Investment Partners TFI SA 238 577 5,02% 238 577 5,02% 2010-04-28
OFE Aviva BZ WBK 719 929 15,16% 719 929 15,16% 2010-03-18
OFE PZU Złota Jesień 464 588 9,78% 464 588 9,78% 2010-03-15
AXA OFE 342 443 7,21% 342 443 7,21% 2010-03-15
MetLife OFE 316 572 6,66% 316 572 6,66% 2010-03-15
OFE Aviva BZ WBK 714 453 15,04% 714 453 15,04% 2010-03-14
OFE Aviva BZ WBK 620 453 13,06% 620 453 13,06% 2009-12-18
NN Investment Partners TFI SA 389 705 8,20% 389 705 8,20% 2009-11-18
NN Investment Partners TFI SA 502 010 10,57% 502 010 10,57% 2009-11-17
MetLife OFE 412 564 8,68% 412 564 8,68% 2009-11-16
AXA OFE 307 911 6,48% 307 911 6,48% 2009-11-16
OFE Aviva BZ WBK 540 453 11,38% 540 453 11,38% 2009-06-30
AXA OFE 300 000 6,31% 300 000 6,31% 2009-05-15
OFE Aviva BZ WBK 540 000 11,37% 540 000 11,37% 2009-05-15
MetLife OFE 400 000 8,42% 400 000 8,42% 2009-05-15
MetLife OFE 412 769 8,69% 412 769 8,69% 2009-03-02
Nationale-Nederlanden OFE 799 394 16,83% 799 394 16,83% 2009-03-02
OFE PZU Złota Jesień 376 588 7,93% 376 588 7,93% 2009-03-02
NN Investment Partners TFI SA 653 253 13,75% 653 253 13,75% 2008-11-12
NN Investment Partners TFI SA 223 076 4,69% 223 076 4,69% 2008-11-12
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 185 082 3,89% 185 082 3,89% 2008-10-20
Nationale-Nederlanden OFE 755 731 15,91% 755 731 15,91% 2008-10-17
Nationale-Nederlanden OFE 735 731 15,49% 735 731 15,49% 2008-10-15
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 255 715 5,38% 255 715 5,38% 2008-10-14
AXA OFE 307 911 6,48% 307 911 6,48% 2008-08-14
OFE PZU Złota Jesień 354 721 7,47% 354 721 7,47% 2008-08-14
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 287 489 6,05% 287 489 6,05% 2008-08-14
MetLife OFE 360 838 7,60% 360 838 7,60% 2008-08-14
OFE Aviva BZ WBK 540 453 11,38% 540 453 11,38% 2008-08-14
Nationale-Nederlanden OFE 657 056 13,83% 657 056 13,83% 2008-08-14
NN Investment Partners TFI SA 668 253 14,07% 668 253 14,07% 2008-08-14
OFE Aviva BZ WBK 480 000 10,11% 480 000 10,11% 2008-05-15
NN Investment Partners TFI SA 474 286 9,99% 474 286 9,99% 2008-05-15
American Life Insurance Company przez AIG OFE, AIG TFI i Amplico Life 350 000 7,37% 350 000 7,37% 2008-05-15
OFE PZU Złota Jesień 320 000 6,74% 320 000 6,74% 2008-05-15
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 316 912 6,67% 316 912 6,67% 2008-05-15
AXA OFE 300 000 6,31% 300 000 6,31% 2008-05-15
Nationale-Nederlanden OFE w tym 98806 PDA 650 956 13,71% 650 956 13,71% 2008-03-06
Rak Stanisław 337 0,00% 337 0,00% 2008-02-29
OFE Aviva BZ WBK 450 000 9,47% 450 000 9,47% 2008-01-23
NN Investment Partners TFI SA 445 304 9,37% 445 304 9,37% 2008-01-23
AXA OFE 270 000 5,68% 270 000 5,68% 2008-01-23
Rak Stanisław 300 0,00% 300 0,00% 2008-01-23
American Life Insurance Company przez AIG OFE, AIG TFI i Amplico Life 318 757 6,71% 318 757 6,71% 2008-01-23
OFE PZU Złota Jesień 322 421 6,79% 322 421 6,79% 2008-01-23
American Life Insurance Company przez AIG OFE, AIG TFI i Amplico Life 318 087 6,69% 318 087 6,69% 2008-01-23
Nationale-Nederlanden OFE 459 828 9,68% 459 828 9,68% 2008-01-23
AXA OFE 273 699 5,76% 273 699 5,76% 2008-01-23
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 378 462 7,97% 378 462 7,97% 2008-01-23
Ogółem 4 747 608 100,00% 4 747 608 100,00% 2008-01-23
NN Investment Partners TFI SA 445 304 10,55% 445 304 10,55% 2008-01-17
NN Investment Partners TFI SA 434 007 10,28% 434 007 10,28% 2008-01-16
NN Investment Partners TFI SA 423 633 10,03% 423 633 10,03% 2007-11-30
OFE Aviva BZ WBK 450 000 10,66% 450 000 10,66% 2007-11-14
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 378 462 8,96% 378 462 8,96% 2007-11-14
American Life Insurance Company przez AIG OFE, AIG TFI i Amplico Life 318 087 7,53% 318 087 7,53% 2007-11-14
Wilk Jan 0 0,00% 0 0,00% 2007-11-14
AXA OFE 270 000 6,39% 270 000 6,39% 2007-11-14
NN Investment Partners TFI SA 263 000 6,23% 263 000 6,23% 2007-11-14
OFE Aviva BZ WBK 507 644 12,02% 507 644 12,02% 2007-08-13
AXA OFE 274 024 6,49% 274 024 6,49% 2007-08-13
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Inowrocław 235 509 5,58% 235 509 5,58% 2007-08-13
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 259 883 6,15% 259 883 6,15% 2007-08-13
Rak Stanisław 300 0,00% 300 0,00% 2007-02-28
Tomaszewski Jarosław 0 0,00% 0 0,00% 2007-02-28
Bober Ariusz 0 0,00% 0 0,00% 2007-02-28
AXA OFE 267 772 6,34% 267 772 6,34% 2007-02-28
Wilk Jan 1 0,00% 1 0,00% 2007-02-28
American Life Insurance Company przez AIG OFE, AIG TFI i Amplico Life 505 749 11,98% 505 749 11,98% 2007-02-28
OFE Aviva BZ WBK 491 884 11,65% 491 884 11,65% 2007-02-28
Faltynowicz Jacek 0 0,00% 0 0,00% 2007-02-28
Jaźwiński Tomasz 0 0,00% 0 0,00% 2007-02-28
Moszczyński Jerzy 0 0,00% 0 0,00% 2007-02-21
NN Investment Partners TFI SA 224 050 5,30% 224 050 5,30% 2006-12-20
OFE Aviva BZ WBK 442 634 10,48% 442 634 10,48% 2006-11-20
PZU Asset Management SA 111 234 2,63% 111 234 2,63% 2006-11-17
American Life Insurance Company przez AIG OFE, AIG TFI SA i Amplico Life SA 397 205 9,41% 397 205 9,41% 2006-09-26
PZU Asset Management SA 346 245 8,20% 346 245 8,20% 2006-09-26
OFE PZU Złota Jesień 322 421 7,64% 322 421 7,64% 2006-09-26
Nationale-Nederlanden OFE 459 828 10,89% 459 828 10,89% 2006-09-26
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 225 347 5,33% 225 347 5,33% 2006-09-26
OFE Aviva BZ WBK 224 543 5,32% 224 543 5,32% 2006-09-26
AXA OFE 204 010 4,83% 204 010 4,83% 2006-09-26
Faltynowicz Jacek 127 500 3,02% 127 500 3,02% 2006-09-26
Bober Ariusz 21 250 0,50% 21 250 0,50% 2006-09-26
Jaźwiński Tomasz 21 250 0,50% 21 250 0,50% 2006-09-26
Rak Stanisław 21 250 0,50% 21 250 0,50% 2006-09-26
Tomaszewski Jarosław 21 250 0,50% 21 250 0,50% 2006-09-26
Moszczyński Jerzy 15 346 0,36% 15 346 0,36% 2006-09-26
Wilk Jan 2 000 0,04% 2 000 0,04% 2006-09-26
Ogółem 4 220 096 100,00% 4 220 096 100,00% 2006-09-26
Jaźwiński Tomasz 21 250 0,53% 21 250 0,53% 2006-09-18
Bober Ariusz 21 250 0,53% 21 250 0,53% 2006-09-18
Wilk Jan 2 000 0,05% 2 000 0,05% 2006-09-18
Moszczyński Jerzy 15 346 0,38% 15 346 0,38% 2006-09-18
Faltynowicz Jacek 127 500 3,21% 127 500 3,21% 2006-09-18
Tomaszewski Jarosław 21 250 0,53% 21 250 0,53% 2006-09-18
Rak Stanisław 21 250 0,53% 21 250 0,53% 2006-09-18
Generali OFE 98 810 2,48% 98 810 2,48% 2006-03-03
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 225 347 5,67% 225 347 5,67% 2006-02-28
Generali OFE 266 106 6,70% 266 106 6,70% 2006-02-28
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA w imieniu klientów 185 347 4,66% 185 347 4,66% 2006-02-25
Nationale-Nederlanden OFE 459 828 11,57% 459 828 11,57% 2005-10-27
American Life Insurance Company przez AIG OFE, AIG TFI SA i Amplico Life SA 211 968 5,33% 211 968 5,33% 2005-09-16
American Life Insurance Company przez AIG OFE, AIG TFI SA Amplico Life SA 397 205 10,00% 397 205 10,00% 2005-08-23
OFE Aviva BZ WBK 224 543 5,65% 224 543 5,65% 2005-06-23
AXA OFE 204 010 5,13% 204 010 5,13% 2004-09-17
Deutsche Bank AG przez podmiot zależny 179 619 4,52% 179 619 4,52% 2003-08-21
OFE PZU Złota Jesień 322 421 8,11% 322 421 8,11% 2003-02-28
Deutsche Bank AG przez podmiot zależny 207 881 5,23% 207 881 5,23% 2003-01-08
Polish Private Equity Fund I 1 230 0,03% 1 230 0,03% 2002-12-20
Polish Private Equity Fund II 0 0,00% 0 0,00% 2002-12-20
OFE PZU Złota Jesień 320 937 8,08% 320 937 8,08% 2002-06-19
Polish Private Equity Fund II 324 922 8,18% 324 922 8,18% 2002-03-28
Polish Private Equity Fund I 321 157 8,09% 321 157 8,09% 2002-03-28
OFE PZU Złota Jesień 287 714 7,25% 287 714 7,25% 2002-03-27
Nationale-Nederlanden OFE 389 828 9,81% 389 828 9,81% 2001-12-31
Polish Private Equity Fund II 520 761 13,11% 520 761 13,11% 2001-12-20
Polish Private Equity Fund I 521 236 13,13% 521 236 13,13% 2001-12-20
PZU SA 346 245 8,72% 346 245 8,72% 2001-12-20
Ogółem 3 971 000 100,00% 3 971 000 100,00% 2001-12-20
Nationale-Nederlanden OFE 229 085 5,77% 229 085 5,77% 2001-12-20
Elektrobudowa SA umorzenie akcji 0 0,00% 0 0,00% 2001-12-20
Nationale-Nederlanden OFE 229 085 5,40% 229 085 5,40% 2001-06-22
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 273 713 6,45% 0 0,00% 2001-04-02
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 272 797 6,43% 0 0,00% 2001-01-18
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 250 208 5,89% 0 0,00% 2001-01-17
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 237 531 5,60% 0 0,00% 2001-01-16
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 234 696 5,53% 0 0,00% 2001-01-15
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 230 196 5,42% 0 0,00% 2001-01-12
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 227 901 5,37% 0 0,00% 2001-01-11
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 224 401 5,29% 0 0,00% 2001-01-10
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 220 401 5,19% 0 0,00% 2001-01-09
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 218 251 5,14% 0 0,00% 2001-01-08
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 214 883 5,06% 0 0,00% 2001-01-05
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 211 883 4,99% 0 0,00% 2001-01-04
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 208 097 4,90% 0 0,00% 2001-01-03
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 205 307 4,84% 0 0,00% 2000-12-29
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 119 914 2,83% 0 0,00% 2000-12-28
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 113 491 2,67% 0 0,00% 2000-12-27
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 103 895 2,45% 0 0,00% 2000-12-22
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 81 963 1,93% 0 0,00% 2000-12-21
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 69 050 1,63% 0 0,00% 2000-12-20
Ogółem 4 244 713 100,00% 4 244 713 100,00% 2000-09-12
PZU SA 346 245 8,16% 346 245 8,16% 2000-09-12
Polish Private Equity Fund II 521 236 12,28% 521 236 12,28% 2000-09-12
Elektrobudowa SA rejestracja umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2000-09-12
Polish Private Equity Fund I 520 761 12,27% 520 761 12,27% 2000-09-12
Pioneer Pekao IM SA fundusze Pioneer 1 i 3 224 495 4,99% 224 495 4,99% 2000-01-12
PZU SA 346 245 7,70% 346 245 7,70% 2000-01-05
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 254 037 5,65% 0 0,00% 1999-10-13
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 242 537 5,39% 0 0,00% 1999-09-29
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 236 637 5,26% 0 0,00% 1999-09-28
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 227 237 5,05% 0 0,00% 1999-09-24
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 220 837 4,91% 0 0,00% 1999-09-21
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 200 037 4,45% 0 0,00% 1999-09-17
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 192 237 4,27% 0 0,00% 1999-08-11
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 186 637 4,15% 0 0,00% 1999-08-07
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 180 137 4,00% 0 0,00% 1999-08-06
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 172 237 3,83% 0 0,00% 1999-07-30
Elektrobudowa SA w celu umorzenia 10 118 0,22% 0 0,00% 1999-07-02
Pioneer Pekao IM SA fundusze Pioneer 1 i 3 440 498 9,79% 440 498 9,79% 1999-06-28
Pioneer Pekao IM SA fundusze Pioneer 1 i 3 552 122 12,27% 552 122 12,27% 1999-05-18
PZU SA 230 000 5,11% 230 000 5,11% 1999-04-30
Pioneer Pekao IM SA 610 031 13,56% 610 031 13,56% 1999-03-12
Polish Private Equity Fund II 531 686 11,82% 531 686 11,82% 1998-12-09
Polish Private Equity Fund I 531 073 11,80% 531 073 11,80% 1998-12-09
Polish Private Equity Fund II 454 536 10,10% 454 536 10,10% 1998-10-01
Polish Private Equity Fund I 490 235 10,90% 490 235 10,90% 1998-10-01
Pioneer Pekao IM SA 724 840 16,11% 724 840 16,11% 1997-12-31
Polish Private Equity Fund I 336 103 7,47% 336 103 7,47% 1997-12-31
Polish Private Equity Fund II 358 992 7,98% 358 992 7,98% 1997-12-31
Pioneer Pekao IM SA 710 094 15,78% 710 094 15,78% 1997-11-06
RBS Trust Bank Ltd. 210 900 4,69% 210 900 4,69% 1996-09-24
Skarb Państwa 224 432 4,99% 224 432 4,99% 1996-08-23
Polish Enterprise Fund LP 222 864 4,95% 222 864 4,95% 1996-05-29
Polish Private Equity Fund II 380 992 8,47% 380 992 8,47% 1996-01-08
Polish Private Equity Fund I 448 716 9,97% 448 716 9,97% 1996-01-08
Ogółem 4 498 750 100,00% 4 498 750 100,00% 1995-12-11

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-07-20 2018-10-19 - 5,00 PLN II rata
2018-07-20 2018-08-03 - 5,00 PLN I rata
2017-07-20 2017-08-03 1,08460 5,00 PLN I rata
2017-07-20 2017-12-19 - 5,00 PLN II rata
2016-07-20 2016-08-03 1,04016 4,00 PLN -
2014-07-22 2014-08-05 1,02581 2,00 PLN -
2013-07-25 2013-08-09 1,01481 2,00 PLN -
2012-07-25 2012-08-09 1,04271 4,00 PLN -
2011-07-18 2011-08-02 1,03906 6,00 PLN -
2010-07-23 2010-08-09 1,02110 3,50 PLN -
2009-07-21 2009-08-05 1,01875 3,00 PLN -
2008-07-21 2008-08-07 1,01613 2,50 PLN -
2007-06-06 2007-08-29 1,00939 2,00 PLN -
2006-06-06 2006-08-10 1,02890 1,50 PLN -
2005-05-11 2005-11-15 1,04167 1,00 PLN -
2004-07-01 2004-07-22 1,02024 0,50 PLN -
2002-07-04 2002-12-11 1,04808 1,00 PLN -
2000-09-14 2000-10-05 1,09804 2,50 PLN -
1999-07-20 1999-09-02 1,10690 3,95 PLN -
1996-06-20 1996-09-03 1,01266 0,45 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2007-11-12 seria D - prawo poboru 8:1 8:1 1,0108 170,00 527 512

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-04-10 2018-04-26 - WZA: wypłata dywidendy - 8 PLN
2017-10-24 2017-11-09 - NWZA: zmiany w RN
2017-04-09 2017-04-25 - WZA: wypłata dywidendy - 6 PLN, zmiany w RN
2016-04-10 2016-04-26 - WZA: wypłata dywidendy - 4 PLN, zmiany w statucie
2015-04-13 ZWZ 2015-04-29, godzina 10:00:00
2014-05-06 ZWZ 2014-05-22, godzina 10:00:00
2013-04-09 ZWZ 2013-04-25, godzina 10:00:00
2012-04-10 ZWZ 2012-04-26, godzina 11:00:00
2011-04-03 ZWZ 2011-04-19, godzina 11:00:00
2010-04-10 ZWZ 2010-04-26, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Juszczyk Janusz Prezes Zarządu 2016-01-01
Paleczny Wojciech Wiceprezes Zarządu 2016-02-25
Świgulski Adam Wiceprezes Zarządu 2018-04-26

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Żbikowski Karol Przewodniczący RN 2014-05-22 MCR, PRM, BBD, BST, PLI
Krystek Grzegorz Członek RN 2017-11-09
Małek Artur Członek RN 2014-05-22 MDG, AMC, VST
Mosiek Tomasz Członek RN 2014-05-22
Staszewski Hubert Członek RN 2017-04-25 PRC

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Świgulski Adam Wiceprezes Zarządu 2018-04-26
Paleczny Wojciech Wiceprezes Zarządu 2016-02-25
Janczyk Piotr Członek Zarządu 2016-01-01
Juszczyk Janusz Prezes Zarządu 2016-01-01
Skrzypczak Paweł Wiceprezes Zarządu 2015-08-01
Janczyk Piotr Członek Zarządu 2015-04-29 2015-07-31
Świgulski Adam Członek Zarządu 2014-01-01
Świgulski Adam Członek Zarządu 2013-12-01 2015-04-29
Wołek Sławomir Członek Zarządu 2013-07-01 2015-04-29
Juszczyk Janusz Członek Zarządu 2011-07-01
Klimowicz Arkadiusz Członek Zarządu 2009-02-01 2015-04-29
Jaźwiński Tomasz Członek Zarządu 2003-03-07 2013-07-01
Faltynowicz Jacek Prezes Zarządu 2000-01-01 2015-12-31 DAH_IPO

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 1 864 2 054
2015 1 934 2 137
2014 1 849 2 055
2013 1 927 2 126
2011 1 993 283
2010 1 948 2 234
2009 1 689 1 877
2008 1 605 1 971
2007 1 436 1 446
2006 1 258 1 301
2005 1 158 1 184
2004 1 093 0
2003 1 117 0
2002 1 189 0
2001 1 341 0
2000 2 154 0
1999 2 271 0
1998 2 446 0
1997 2 780 0
1996 2 769 0
1995 2 494 0
1994 2 414 0