Notowania spółki

Bit Evil (BIT)

PLBTEVL00019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,69 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,42 1,60 2,78 4,77 4,85 -
zmiana 19,01% 5,63% -39,21% -64,57% -65,15% -
NCIndex (zmiana) 2,79% 3,59% -3,42% -9,91% -21,43% -15,98%
Na tle NCIndex (pp) 16,23 2,04 -35,79 -54,66 -43,73 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 547 166,31
Free float 90,71%
Liczba akcji 1 507 199
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 547 166,31
Liczba akcji: 1 507 199
Liczba głosów na WZA: 1 507 199
Kapitał akcyjny: 753 599,50
Cena nominalna akcji: 0,50
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 140 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9,29%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 140 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9,29%
Free float: 90,71%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 507 199 (100,00%) 1 507 199 (100,00%)
Belka Maria 140 000 (9,29%) 140 000 (9,29%) BIT

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria E - prawo poboru 1:1 2017-12-05 167 199 0,50 4,10 1 507 199 753 599,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-15
-
split 1:200 2017-02-02 - 0,50 - 1 340 000 670 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-02-24
-
seria D - subskrypcja prywatna 2017-02-02 700 100,00 200,00 6 700 670 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2017-02-24
-
seria C - subskrypcja prywatna 2016-03-02 3 000 100,00 100,00 6 000 600 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2016-05-04
-
seria B - subskrypcja prywatna 2016-01-14 2 000 100,00 100,00 3 000 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2016-04-13
-
seria A2 - założycielska 2015-08-10 10 100,00 - 1 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2015-10-19
-
seria A1 - założycielska 2015-08-10 990 100,00 - 990 99 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-06-29
2015-10-19
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 1 507 199 100,00% 1 507 199 100,00% 2018-03-15
Belka Maria 140 000 9,29% 140 000 9,29% 2018-03-15
Belka Maria 140 000 10,45% 140 000 10,45% 2017-06-29
Ogółem 1 340 000 100,00% 1 340 000 100,00% 2017-02-27

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2017-12-22 seria E - prawo poboru 1:1 1:1 1,0144 4,10 1 340 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-11-19 2017-12-05 - NWZA: emisja akcji serii E (PP 1:1), zmiany w RN
2017-11-11 2017-11-27 - NWZA: odwołane 2017-11-04, zmiany w RN, emisja akcji serii E (PP 1:5)

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Belka Maria Prezes Zarządu 2016-10-19

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Belka Krystyna Przewodniczący RN 2016-11-07
Biniek Damian Członek RN 2016-11-07
Giadek Grzegorz Członek RN 2017-12-05
Maciejewska Ewa Członek RN 2017-12-05
Wszoła Katarzyna Członek RN 2017-12-05

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Belka Maria Prezes Zarządu 2016-10-19