Notowania spółki

AlejaSamochodowa.pl (ALS)

PLALSMC00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,77 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,82 0,82 1,11 1,25 0,77 0,39
zmiana -6,10% -6,10% -30,63% -38,40% 0,00% 97,44%
NCIndex (zmiana) 2,79% 3,59% -3,42% -9,91% -21,43% -15,98%
Na tle NCIndex (pp) -8,89 -9,68 -27,21 -28,49 21,43 113,42

Dane rynkowe

Kapitalizacja 5 120 500,00
Free float 54,49%
Liczba akcji 6 650 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 120 500,00
Liczba akcji: 6 650 000
Liczba głosów na WZA: 6 650 000
Kapitał akcyjny: 6 650 000,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 026 620
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,51%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 026 620
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,51%
Free float: 54,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 650 000 (100,00%) 6 650 000 (100,00%)
AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. 1 399 900 (21,05%) 1 399 900 (21,05%) ALS
Ignatowa Inna 1 278 264 (19,22%) 1 278 264 (19,22%) ALS
Wójcicki Mariusz 348 456 (5,24%) 348 456 (5,24%) FIN, ALS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria E1 - subskrypcja prywatna 2017-09-15 1 300 000 1,00 1,20 6 650 000 6 650 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-11-23
-
seria E - prawo poboru 1:0,68 2017-03-30 3 650 000 0,60 0,60 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
renominacja akcji 2017-03-30 - 0,60 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z AlejaSamochodowa.pl SA na ALS Group SA 2015-11-02 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja prywatna 2013-10-31 2 000 000 1,00 1,00 5 350 000 5 350 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-02-05
-
seria C - subskrypcja prywatna 2012-09-24 1 000 000 1,00 1,00 3 350 000 3 350 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-04-12
-
scalenie akcji 10:1 2012-09-24 - 1,00 - 2 350 000 2 350 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-17
-
seria B - subskrypcja prywatna 2011-12-28 9 500 000 0,10 - 23 500 000 2 350 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-08-29
-
seria A - akcje założycielskie 2011-12-28 14 000 000 0,10 - 14 000 000 1 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-01-23
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wójcicki Mariusz 348 456 5,24% 348 456 5,24% 2018-06-01
Ogółem 6 650 000 100,00% 6 650 000 100,00% 2017-11-23
Ignatowa Inna 1 278 264 19,22% 1 278 264 19,22% 2017-11-23
Ogółem 6 650 000 100,00% 6 650 000 100,00% 2017-11-23
AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. 1 399 900 21,05% 1 399 900 21,05% 2017-11-23
Szkopek Robert 265 621 4,96% 265 621 4,96% 2017-09-19
Ignatowa Inna 1 278 264 23,89% 1 278 264 23,89% 2017-04-12
Ignatowa Inna 1 768 000 33,05% 1 768 000 33,05% 2017-01-24
Szkopek Robert 275 521 5,15% 275 521 5,15% 2017-01-01
Ignatowa Inna 2 000 000 37,38% 2 000 000 37,38% 2014-08-17
Jaszczyszyn Krzysztof 196 432 3,67% 196 432 3,67% 2014-02-05
Ogółem 5 350 000 100,00% 5 350 000 100,00% 2014-02-05
AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. 1 399 900 26,16% 1 399 900 26,16% 2014-02-05
Jaszczyszyn Krzysztof 196 432 5,86% 196 432 5,86% 2013-12-12
Ogółem 3 350 000 100,00% 3 350 000 100,00% 2013-01-18
AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. 1 399 900 41,78% 1 399 900 41,78% 2013-01-18
Lansky & Rubinstein Investments Ltd 151 867 4,53% 151 867 4,53% 2013-01-18
Lansky & Rubinstein Investments Ltd 1 518 679 6,46% 1 518 679 6,46% 2012-10-09
Ogółem 23 500 000 100,00% 23 500 000 100,00% 2012-06-06
AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. 13 999 000 59,57% 13 999 000 59,57% 2012-06-06
Lansky & Rubinstein Investments Ltd 2 770 260 11,78% 2 770 260 11,78% 2012-06-06
AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. 13 999 000 99,99% 13 999 000 99,99% 2012-05-22
Ogółem 14 000 000 100,00% 14 000 000 100,00% 2012-01-23

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2012-11-20 - 10:1 0,1000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-12-20 2018-01-05 - WZA: podział zysku
2017-03-14 2017-03-30 - NWZA: obniżenie kapitału, emisja serii E (PP 1:2)
2016-09-11 2016-09-27 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2015-12-07 2015-12-23 - NWZA: zmiany w statucie, zmiany w RN
2015-10-17 2015-11-02 - WZA: podział zysku, zmiany w RN, zmiana nazwy, zmiany w statucie
2014-02-26 NWZ 2014-03-14, godzina 10:30:00
2013-05-04 NWZ 2013-05-20, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ignatowa Inna Prezes Zarządu 2014-03-24

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Arderikhin Viktor Członek RN 2015-11-02
Moizrist Kateryna Członek RN 2011-12-28
Rudziński Michał Członek RN 2015-12-23
Vinyavskiy Igor Członek RN 2017-03-30
Włodkowski Marcin Członek RN 2014-03-14

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ignatowa Inna Prezes Zarządu 2014-03-24
Arderikhin Viktor Prezes Zarządu 2011-12-28 2013-07-25

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 2 0
2015 0 0
2014 2 0