Notowania spółki

Bank Zachodni WBK (BZW)

PLBZ00000044

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 362,80 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 371,00 372,40 384,60 383,80 347,00 272,50
zmiana -2,21% -2,58% -5,67% -5,47% 4,55% 33,14%
WIG (zmiana) -2,31% -1,34% -5,22% -7,30% -2,31% 29,41%
Na tle WIG (pp) 0,10 -1,23 -0,45 1,83 6,87 3,73
WIG20 (zmiana) -2,27% -1,30% -5,70% -8,87% -2,59% -4,30%
Na tle WIG20 (pp) 0,06 -1,28 0,03 3,39 7,14 37,44
WIG30TR (zmiana) -2,41% -1,34% -5,21% -8,46% -0,22% -
Na tle WIG30TR (pp) 0,20 -1,24 -0,46 2,99 4,77 -
WIG30 (zmiana) -2,53% -1,66% -5,53% -8,78% -2,23% -
Na tle WIG30 (pp) 0,32 -0,92 -0,14 3,30 6,78 -
WIG20TR (zmiana) -2,24% -1,27% -5,67% -8,84% -0,73% 13,99%
Na tle WIG20TR (pp) 0,03 -1,31 0,01 3,37 5,28 19,15
RESPECT (zmiana) -3,06% -3,57% -8,57% -12,73% -7,81% 11,70%
Na tle RESPECT (pp) 0,84 0,99 2,90 7,26 12,36 21,44
WIG-Poland (zmiana) -2,31% -1,46% -5,47% -7,58% -2,27% 30,21%
Na tle WIG-Poland (pp) 0,10 -1,12 -0,20 2,10 6,82 2,93
WIG-BANKI (zmiana) -3,16% -1,33% -6,96% -4,30% 5,85% 20,59%
Na tle WIG-BANKI (pp) 0,95 -1,25 1,29 -1,17 -1,30 12,55

Dane rynkowe

Kapitalizacja 36 002 288 935,20
Free float 31,87%
Liczba akcji 99 234 534
Dywidenda 5,40
Dywidenda (%) 0,0149
Cena / WK 1,62
C / Z 16,37

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 35 426 728 638,00
Liczba akcji: 99 234 534
Liczba głosów na WZA: 99 333 481
Kapitał akcyjny: 992 345 340,00
Cena nominalna akcji: 10,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 680 774
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,13%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 680 774
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,13%
Free float: 31,87%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 99 333 481 (100,00%) 99 333 481 (100,00%)
Banco Santander SA 67 680 774 (68,13%) 67 680 774 (68,13%) BZW

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
zmiana firmy z BZ WBK SA na Santander Bank Polska SA 2018-05-16 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria M - subskrypcja prywatna 2017-05-17 98 947 10,00 10,00 99 333 481 993 334 810,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-03
2017-12-19
seria L - subskrypcja prywatna 2014-06-30 5 383 902 10,00 400,53 99 234 534 992 345 340,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-18
2014-08-08
seria K - subskrypcja prywatna 2014-04-16 305 543 10,00 10,00 93 850 632 938 506 320,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-11
2014-08-08
seria J - połączeniowa: akcjonariusze Kredyt Bank SA 2012-07-30 18 907 458 10,00 - 93 545 089 935 450 890,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-04
2013-01-25
seria I - EBOiR 2012-05-10 1 561 618 10,00 212,60 74 637 631 746 376 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-08-09
2012-08-30
seria H - oferta menedżerska 2006-04-04 115 729 10,00 10,00 73 076 013 730 760 130,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-16
2009-08-26
2009-07-10
seria G - połączeniowa: akcjonariusze WBK SA 2000-12-20 40 009 302 10,00 - 72 960 284 729 602 840,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2001-06-13
2001-09-17
seria F - AIB European Inv. Ltd. 2000-11-21 2 500 000 10,00 40,00 32 950 982 329 509 820,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2000-11-30
2009-07-10
seria E - AIB European Inv. Ltd. 2000-03-15 980 393 10,00 102,00 30 450 982 304 509 820,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
2000-05-17
2009-07-10
seria D - AIB European Inv. Ltd. 1999-10-14 1 470 589 10,00 102,00 29 470 589 294 705 890,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1999-10-25
2009-07-10
seria C - z kapitału rezerwowego i zapasowego 1996-12-23 22 155 927 10,00 10,00 28 000 000 280 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1996-12-31
2009-07-10
seria B - Skarb Państwa 1996-11-27 724 073 10,00 10,00 5 844 073 58 440 730,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1996-12-21
2009-07-10
seria A - przekształcenie BP w SA 1991-10-08 5 120 000 10,00 10,00 5 120 000 51 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2001-05-08
1991-11-08
2009-07-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Banco Santander SA 67 680 774 68,13% 67 680 774 68,13% 2018-02-16
Quercus TFI SA portfele 3 601 0,00% 3 601 0,00% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 4 962 413 5,00% 4 962 413 5,00% 2017-08-12
Nationale-Nederlanden OFE 4 962 413 5,00% 4 962 413 5,00% 2017-08-07
Ogółem 99 333 481 100,00% 99 333 481 100,00% 2017-08-03
Ogółem 99 333 481 100,00% 99 333 481 100,00% 2017-08-03
Nationale-Nederlanden OFE 5 110 586 5,14% 5 110 586 5,14% 2017-08-03
Nationale-Nederlanden OFE portfel 6 314 000 6,36% 6 314 000 6,36% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE 5 800 000 5,84% 5 800 000 5,84% 2016-04-20
Nationale-Nederlanden OFE 5 110 586 5,15% 5 110 586 5,15% 2016-04-20
Nationale-Nederlanden OFE 5 110 586 5,15% 5 110 586 5,15% 2014-10-09
Banco Santander SA 68 880 774 69,34% 68 880 774 69,34% 2014-10-06
Banco Santander SA 68 880 774 69,41% 68 880 774 69,41% 2014-10-06
Santander Consumer Finance SA 0 0,00% 0 0,00% 2014-08-12
Banco Santander SA 70 865 465 71,41% 70 865 465 71,41% 2014-08-12
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2014-07-18
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2014-07-18
Szyszkowiak Feliks 1 755 0,00% 1 755 0,00% 2014-07-18
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2014-07-18
Banco Santander SA 65 481 563 65,98% 65 481 563 65,98% 2014-07-18
Santander Consumer Finance SA 5 383 902 5,42% 5 383 902 5,42% 2014-07-18
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2014-07-18
Ogółem 99 234 534 100,00% 99 234 534 100,00% 2014-07-18
Ogółem 93 850 632 100,00% 93 850 632 100,00% 2014-07-11
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2014-07-11
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2014-07-11
Banco Santander SA 65 481 563 69,77% 65 481 563 69,77% 2014-07-11
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2014-07-11
Szyszkowiak Feliks 1 755 0,00% 1 755 0,00% 2014-07-11
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2014-07-11
Nationale-Nederlanden OFE 4 655 041 4,97% 4 655 041 4,97% 2013-07-31
Nationale-Nederlanden OFE 4 966 506 5,30% 4 966 506 5,30% 2013-03-27
Banco Santander SA 65 481 563 69,99% 65 481 563 69,99% 2013-03-22
KBC Bank NV poprzez KBC Group NV 0 0,00% 0 0,00% 2013-03-22
Szyszkowiak Feliks 1 755 0,00% 1 755 0,00% 2013-01-04
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2013-01-04
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2013-01-04
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2013-01-04
KBC Bank NV poprzez KBC Group NV 15 125 966 16,16% 15 125 966 16,16% 2013-01-04
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2013-01-04
Ogółem 93 545 089 100,00% 93 545 089 100,00% 2013-01-04
Banco Santander SA 70 334 512 75,18% 70 334 512 75,18% 2013-01-04
Szyszkowiak Feliks 1 755 0,00% 1 755 0,00% 2012-10-25
Krawczyk Janusz 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2012-08-09
Ogółem 74 637 631 100,00% 74 637 631 100,00% 2012-08-09
Banco Santander SA 70 334 512 94,23% 70 334 512 94,23% 2012-08-09
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2012-08-09
Konieczny Justyn 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2012-08-09
Konieczny Justyn 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2012-08-09
Krawczyk Janusz 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2012-08-09
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2012-08-09
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2012-08-09
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2012-08-09
Szyszkowiak Feliks 3 438 0,00% 3 438 0,00% 2012-08-09
Banco Santander SA 70 334 512 96,24% 70 334 512 96,24% 2011-10-27
Banco Santander SA 69 912 653 95,67% 69 912 653 95,67% 2011-04-01
Marcinowski Jacek 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2010-12-31
AIB European Inv. Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2010-09-10
Frąckowiak Waldemar 0 0,00% 0 0,00% 2009-12-31
Konieczny Justyn 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2009-11-12
Skiba Mirosław 1 575 0,00% 1 575 0,00% 2009-11-12
Marcinowski Jacek 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2009-11-12
Burliga Andrzej 1 606 0,00% 1 606 0,00% 2009-11-12
Morawiecki Mateusz 3 591 0,00% 3 591 0,00% 2009-11-12
Krawczyk Janusz 3 397 0,00% 3 397 0,00% 2009-11-12
Prell Marcin 2 530 0,00% 2 530 0,00% 2009-11-12
Szyszkowiak Feliks 3 438 0,00% 3 438 0,00% 2009-11-12
Frąckowiak Waldemar 278 0,00% 278 0,00% 2009-08-26
Ogółem 73 076 013 100,00% 73 076 013 100,00% 2009-08-26
AIB European Inv. Ltd. 51 413 790 70,35% 51 413 790 70,35% 2009-08-26
Prell Marcin 0 0,00% 0 0,00% 2007-08-01
Kseń Jacek 525 0,00% 525 0,00% 2007-08-01
Prell Marcin 1 0,00% 1 0,00% 2006-08-01
Kseń Jacek 500 0,00% 500 0,00% 2006-08-01
Frąckowiak Waldemar 278 0,00% 278 0,00% 2006-08-01
PLL LOT SA 2 035 719 2,79% 2 035 719 2,79% 2001-11-16
Skarb Państwa 1 422 500 1,95% 1 422 500 1,95% 2001-11-16
Ogółem 72 960 284 100,00% 72 960 284 100,00% 2001-06-13
AIB European Inv. Ltd. 51 413 790 70,47% 51 413 790 70,47% 2001-06-13
Ogółem 32 950 982 100,00% 32 950 982 100,00% 2001-03-31
Skarb Państwa 1 416 900 4,30% 1 416 900 4,30% 2001-03-31
AIB European Inv. Ltd. 27 350 982 83,01% 27 350 982 83,01% 2001-03-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-06-14 2018-05-30 - 3,10 PLN -
2017-05-31 2017-06-14 1,01549 5,40 PLN -
2016-04-29 2016-05-16 1,04915 13,00 PLN -
2014-05-02 2014-05-16 1,02828 10,70 PLN -
2013-05-02 2013-05-17 1,02953 7,60 PLN -
2012-05-24 2012-06-08 1,03493 8,00 PLN -
2011-05-09 2011-05-23 1,03524 8,00 PLN -
2010-05-07 2010-05-21 1,01896 4,00 PLN -
2008-05-05 2008-05-19 1,01853 3,00 PLN -
2007-05-04 2007-05-18 1,02078 6,00 PLN -
2006-04-21 2006-05-11 1,03636 6,00 PLN -
2005-04-29 2005-05-17 1,02668 2,43 PLN -
2004-05-06 2004-06-01 1,00357 0,32 PLN -
2003-04-25 2003-05-12 1,01200 0,74 PLN -
2002-04-24 2002-05-10 1,00597 0,42 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-13 2018-05-29 - NWZ: podział Deutsche Bank Polska SA, emisja podziałowa akcji serii N
2018-04-30 2018-05-16 - WZA: wypłata dywidendy - 3,10 PLN, zmiana nazwy, zmiany w statucie
2017-05-01 2017-05-17 - WZA: wypłata dywidendy - 5,40 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie, emisja akcji serii M
2016-04-04 2016-04-20 - WZA: wypłata dywidendy - 13 PLN, zmiany w statucie
2015-04-07 ZWZ 2015-04-23, godzina 09:30:00
2014-09-14 NWZ 2014-09-30, godzina 09:30:00
2014-06-14 NWZ 2014-06-30, godzina 09:30:00
2014-03-31 ZWZ 2014-04-16, godzina 09:30:00
2013-04-01 ZWZ 2013-04-17, godzina 09:30:00
2013-01-28 NWZ 2013-02-13, godzina 10:00:00
2012-07-14 NWZ 2012-07-30, godzina 10:00:00
2012-04-24 ZWZ 2012-05-10, godzina 10:00:00
2011-04-04 ZWZ 2011-04-20, godzina 10:00:00
2010-04-05 ZWZ 2010-04-21, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gajewski Michał Prezes Zarządu 2016-11-29
Burliga Andrzej Wiceprezes Zarządu 2007-07-24
de Porras Aguirre, Juan Wiceprezes Zarządu 2011-09-01
McCarthy Michael Wiceprezes Zarządu 2009-02-01
Szyszkowiak Feliks Wiceprezes Zarządu 2012-05-10
Polaino-Izquierdo Carlos Członek Zarządu 2015-04-23
Przybyła Arkadiusz Członek Zarządu 2017-03-10
Reluga Maciej Członek Zarządu 2017-02-16
Strojkowska Dorota Członek Zarządu 2017-04-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Byrne Gerry Przewodniczący RN 2017-05-17
Campa, Jose Manuel Członek RN 2017-05-17
Cantera, Garcia Jose Członek RN 2015-04-23
Dąbrowska Danuta Członek RN 2014-04-16
Hexter, Davida R. Członek RN 2013-02-13
Jurcewicz Witold Członek RN 2011-04-20 STO
Power John Członek RN 2002-10-11
Surma Jerzy Członek RN 2012-05-10
Woroszylska-Sapieha, Marynika Członek RN 2014-04-16 NEP

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Strojkowska Dorota Członek Zarządu 2017-04-01
Przybyła Arkadiusz Członek Zarządu 2017-03-10
Reluga Maciej Członek Zarządu 2017-02-16
Gajewski Michał Prezes Zarządu 2016-11-29
Chodacki Artur Członek Zarządu 2016-06-22
Chodacki Artur Członek Zarządu 2016-06-22
Byrne Gerry Prezes Zarządu 2016-02-11 2016-05-11
Byrne Gerry Prezes Zarządu 2015-11-09 2016-02-10
Wieczorek Paweł Członek Zarządu 2015-04-23 2016-06-20
Polaino-Izquierdo Carlos Członek Zarządu 2015-04-23
Daszyńska-Muzyczka Beata Członek Zarządu 2015-04-23 2016-10-31
Rojas, Marco Antonio Silva Członek Zarządu 2012-09-03
Szyszkowiak Feliks Wiceprezes Zarządu 2012-05-10
Szyszkowiak Feliks Członek Zarządu 2012-05-10
Partyga Piotr Członek Zarządu 2012-05-10
de Porras Aguirre, Juan Członek Zarządu 2011-09-01
de Porras Aguirre, Juan Wiceprezes Zarządu 2011-09-01
Crowley Eamonn Członek Zarządu 2011-09-01 2017-02-16
McCarthy Michael Członek Zarządu 2009-02-01
McCarthy Michael Wiceprezes Zarządu 2009-02-01
Barry Paul Członek Zarządu 2008-10-01 2011-07-31
Skiba Mirosław Wiceprezes Zarządu 2008-07-22
Skiba Mirosław Wiceprezes Zarządu 2008-07-22
Skiba Mirosław Członek Zarządu 2008-07-22
Burliga Andrzej Członek Zarządu 2007-07-24
Burliga Andrzej Wiceprezes Zarządu 2007-07-24
Morawiecki Mateusz Prezes Zarządu 2007-05-16 2015-11-09
Prell Marcin Członek Zarządu 2006-04-04
Prell Marcin Członek Zarządu 2006-04-04
Kompf Aleksander Członek Zarządu 2005-06-21 2005-12-31
Murphy James Członek Zarządu 2004-07-01 2008-09-30
Szyszkowiak Feliks Członek Zarządu 2003-04-10
O'Sullivan Cornelius Wiceprezes Zarządu 2003-03-14 2005-04-30
Marcinowski Jacek Członek Zarządu 2002-01-24 2010-12-31
Gajewski Michał Członek Zarządu 2002-01-24 2008-04-30
Kseń Jacek Prezes Zarządu 2001-06-01 2007-03-31 NWA, ORB, CSR, CPG, WSP

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 0 14 772
2015 11 392 11 392
2015 11 392 11 392
2014 11 838 15 128
2013 12 084 12 084
2011 9 163 9 489
2010 8 974 9 941
2009 8 937 9 555
2008 9 590 10 308
2007 8 521 9 159
2006 7 512 7 512
2005 7 204 7 653
2004 7 121 7 467
2003 8 308 8 692
2002 9 569 10 000
2001 9 764 10 218