Komunikaty spółek ESPI i EBI

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32/2017
Data sporządzenia:2017-11-17
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1) lit. a) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski 1
(ulica)(numer)
+48 22 354 83 53+48 22 554 83 39
(telefon)(fax)
office@pemanagers.euhttp://www.privateequitymanagers.pl/kontakt/
(e-mail)(www)
5252493938142695638
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-17Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2017-11-17Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu


Wideo komentarz