Komunikaty spółek ESPI i EBI

RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr56/2017
Data sporządzenia:2017-11-17
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka” lub „RAFAKO”) informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku otrzymał od Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, na podstawie art. 69b ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), o treści jak w załączniku do niniejszego Raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie FIPP jpp - art. 69b - 17 11 2017 final.pdfZawiadomienie FIPP FIZ AN
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-17Agnieszka Wasilewska- SemailPrezes Zarządu
2017-11-17Jarosław DusiłoWiceprezes Zarządu


Wideo komentarz