Komunikaty spółek ESPI i EBI

VERTE - Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Verte S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
VERTE - raport za IIIQ 2017 (1).pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-11-14 17:41:14Rafał FudaliPrezes Zarządu


Wideo komentarz