Komunikaty spółek ESPI i EBI

BITEVIL - Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
BIT_raport_IIIQ2017 .pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-11-14 17:50:09Maria BelkaPrezes Zarządu


Wideo komentarz