Komunikaty spółek ESPI i EBI

VERBICOM - VERBICOM - jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2017


Zarząd spółki Verbicom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Raport okresowy za III kwartał 2017.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-11-14 19:01:25Bolesław ZającPrezes Zarządu


Wideo komentarz