Komunikaty spółek ESPI i EBI

ECERAMICS - Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
ECR_IIIQ_2017.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-11-14 20:28:20Juliusz BolekPrezes Zarządu


Wideo komentarz