Technologie i IT

Telekomy zmienią standardy

Analitycy giełdowi i inwestorzy powinni przygotować się na zmiany w sposobie prezentacji danych finansowych operatorów telekomunikacyjnych. „Winne" są wchodzące w życie nowe przepisy.
Foto: Fotolia

Play Communications zrobiło to w połowie 2016 r., a pozostałe firmy telekomunikacyjne dopiero się szykują. Chodzi o wprowadzenie dwóch nowych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF): 15 i 16.

Wyższe zyski i długi

Pierwszy będzie obowiązkowy od stycznia 2018 r., drugi rok później, przy czym zarządy mogą zdecydować o jego wcześniejszym zastosowaniu. Co to zmieni?

Ogólnie rzecz ujmując, pierwszy ze standardów – MSSF 15 – sprawi, że operatorzy wykażą najprawdopodobniej wyższe przychody ogółem i nieco niższe koszty operacyjne. Zmienić może się struktura przychodów, szczególnie w sytuacji, gdy firma świadczy kilka usług i mogła wcześniej promować jedną usługę kosztem drugiej czy dotować sprzedaż np. telefonów.

Foto: GG Parkiet

Drugi – MSSF 16 – sprawi, że telekomom często korzystającym z leasingu operacyjnego urosną zobowiązania i wskaźniki związane z tą pozycją, jak wskaźnik dług netto/EBITDA, często brany pod uwagę przez banki.

MSSF 15 podniesie przychody

Cyfrowy Polsat uważa, że MSSF 15 może mieć znaczący wpływ na sprawozdanie grupy. Jak podaje, zmieni się rozkład przychodów w czasie oraz przyporządkowanie przychodów do poszczególnych produktów i usług.

Orange Polska precyzuje, że MSSF 15 wpłynie głównie na księgowanie ofert pakietowych, które zawierają telefon sprzedawany po obniżonej cenie i usługę telekomunikacyjną.

W uproszczeniu można powiedzieć, że ponieważ trzeba będzie przypisać każdej usłudze umowną „cenę rynkową", obniżą się przychody z abonamentu, wzrosną ze sprzedaży sprzętu, a tym samym grupa szybciej rozpozna część przychodu.

Z rozmów, które przeprowadziliśmy, wynika, że w przypadku firm, które oferują w pakiecie telefonię, internet i telewizję, a prezentują wpływy z tych usług osobno (np. Netia czy Multimedia Polska), zapewne będzie widać przesunięcia między tymi kategoriami.

W sumie za sprawą MSSF 15 w pierwszym momencie możemy mieć do czynienia z jednorazowym wzrostem obrotów telekomów, które nadal, mimo upowszechnienia się systemów ratalnych, proponują w zestawie urządzenie – modem, router, telefon czy laptop – za symboliczną opłatą „na start". Dotyczy to przede wszystkim sieci komórkowych, ale nie tylko – także operatorzy stacjonarni w segmencie usług dla firm mogą być zmuszeni do ponownej analizy sprzedanego pakietu.

MSSF 15 będzie mieć wpływ także na koszty operacyjne operatorów – pozwoli je obniżyć. Jak wyjaśnia Orange, niektóre koszty pozyskania i utrzymania abonenta (np. płatności do dilerów, dające się bezpośrednio przypisać do kontraktu, z wyłączeniem subsydiów) będą rozpoznawane w kosztach przez okres trwania oferty pakietowej.

Duże wyzwanie

Suche noty w sprawozdaniach telekomów nie odzwierciedlają skali problemów, z jakimi mierzą się na co dzień osoby pracujące przy wdrażaniu standardów. Sporym problemem jest „rozbicie" oferowanych pakietów i przypisanie poszczególnym składowym odpowiedniej ceny. – Zastanawiamy się na przykład, czy modem przekazany klientowi usługi dostępu do internetu bez dodatkowej opłaty to dla nas przychód z tytułu dzierżawy – relacjonuje pracownik jednego z telekomów.

Firmy muszą sobie też odpowiedzieć na pytanie, które koszty będą mogły rozłożyć w czasie. – Bierzemy pod uwagę na przykład wysyłkę kart SIM kurierem – zdradza jeden z naszych rozmówców.

Jak się dowiadujemy, Netia musiała zainwestować dodatkowo w nowe elementy systemów IT i niewykluczone, że na potrzeby wdrożenia MSSF 16 także będzie potrzebna dodatkowa inwestycja.

To, że wprowadzenie nowych standardów wiązało się ze zmianami w systemach IT, potwierdza Grupa Cyfrowy Polsat: – Każda zmiana standardów rachunkowych niesie za sobą mniejsze bądź większe zmiany, w tym organizacyjne oraz systemów IT – mówi Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

Razem czy osobno

MSSF 16 wprowadza nową zasadę podziału umów z dostawcami opartą na nowym podejściu do księgowania umów leasingu. Leasing operacyjny (np. samochodu, nieruchomości) będzie miał takie cechy jak finansowy. Firmy rozpoznają dodatkowe aktywa, ale też wzrośnie im zobowiązanie. Spadną koszty operacyjne, a wzrośnie amortyzacja i koszty finansowe. Grupa Cyfrowy Polsat sądzi, że jako leasing finansowy klasyfikowane mogą być m.in. umowy dotyczące stacji bazowych (masztów i wież z nadajnikami telefonii mobilnej), transponderów oraz najmu powierzchni.

Orange Polska nie przesądza, czy wprowadzi oba standardy razem, czy osobno. Netia też nie podjęła jeszcze decyzji w tej kwestii, ale raczej nie wprowadzi obu standardów łącznie – dowiadujemy się. Cyfrowy Polsat natomiast już wie, że wprowadzi MSSF 16 dopiero wtedy, gdy będzie musiał. – Nie zdecydowaliśmy się na wcześniejsze wdrożenie MSSF 16 ze względu na to, że nie ma jeszcze jednolitego podejścia do tego standardu, a także nie widzimy biznesowego uzasadnienia dla takich działań – mówi nam Olga Zomer.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły