Przemysł

Agora ze spadkiem przychodów, ale wzrostem EBITDA

Przychody mediowej spółki w III kwartale wyniosły 251,4 mln zł i były niższe rok do roku o 8 proc., m.in. z uwagi na spadki w sektorze reklamowym i poligraficznym. Rósł za to segment kinowy.
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Analitycy w konsensusie PAP spodziewali się nieco wyższych przychodów – na poziomie 256,5 mln zł. EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją) Agory wynosiła w III kw. 15,5 mln zł i była o 4 proc. wyższa niż rok wcześniej oraz o 8 proc. wyższa niż spodziewali się analitycy. Wynik operacyjny spółki był ujemny i zmniejszył się do 9,1 mln zł (analitycy obstawiali – 10 mln zł), a wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wynosił - 2,2 mln zł (przy konsensusie na poziomie -1,7 mln zł).

W grupie spadły przychody z usług reklamowych i poligraficznych, rosły natomiast te z segmentu kinowego. - Najbardziej wzrosły wpływy ze sprzedaży biletów do kin – o 6,5 proc. do kwoty 47,6 mln zł oraz przychody ze sprzedaży barowej – o 6,3 proc. do 18,7 mln zł. W III kw. 2017 r. w kinach sieci Helios zakupiono blisko 2,6 mln biletów, czyli o 6,3 proc. więcej niż w III kw. 2016 r. W tym samym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła blisko 11,8 mln i zmniejszyła się o 7,9 proc. – podaje spółka.

Sprawdź pigułę informacyjną spółki Agora

Koszty operacyjne Grupy Agora zmniejszyły się o 8 proc., do 260,5 mln zł. Ich największe ograniczenie miało miejsce w segmentach druk oraz prasa.

Agora oszacowała rynek reklamy w Polsce w III kw. na 1,9 mld zł, co oznacza, że rok do roku wzrósł on zaledwie o ok. 0,5 proc. Nadal rosły wydatki na reklamę w sieci, a także w kinie i w radiu. Spadały natomiast lekko (o 0,5 proc.) telewizji (z której Agora się w tym roku częściowo wycofała, odsprzedając udziały w kanale Metro TV koncernowi Discovery), w out doorze i w prasie. Jak podał newsletter Presserwis, z końcem tego roku Agora zamknie dwa czasopisma: magazyny „Magnolia" i „Dom&Wnętrze".

 

Agora podtrzymała prognozy dla rynku reklamy w Polsce w tym roku - nadal szacuje, że wzrośnie on w tempie 1-3 proc. - Jednocześnie, obserwując zarówno trendy na rynku reklamy, jak i popyt na poszczególne media w 2017 r., spółka uznała za zasadne skorygowanie dynamik wydatków na reklamę w poszczególnych mediach. Na podstawie szacunków własnych oraz dostępnych danych rynkowych spółka uważa, iż w całym 2017 r. wzrost wydatków na reklamę w internecie i w kinach będzie wyższy niż pierwotnie zakładany przez spółkę. Mogą one wzrosnąć w przedziale 7-9 proc. Jednocześnie spółka szacuje, iż wzrost wydatków na reklamę w telewizji i na nośnikach reklamy zewnętrznej będzie niższy niż pierwotnie przewidywany. W opinii spółki wartość wydatków na reklamę w telewizji będzie na porównywalnym poziomie jak w 2016 r. Natomiast wartość wydatków na reklamę zewnętrzną może być niższa niż w 2016 r. i kształtować się w przedziale od – 3 proc. do +1 proc.

Wczoraj Agora podała, że do jej rady nadzorczej dołączył Maciej Wiśniewski. Zastąpił tam Annę Kryńską–Godlewską, która wraz z Grzegorzem Kanią zasiądzie w zarządzie Agory.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły