Komunikaty spółek ESPI i EBI

Nazwa - Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu oraz biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Spółki


W dniu 4 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Ecotech Polska S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dominika Wojewódka oraz powołania firmy AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., jako biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Spółki za 2011 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


W dniu 4 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Ecotech Polska S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Dominika Wojewódka oraz powołania firmy AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., jako biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Spółki za 2011 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2012-06-06 23:27:24 Marek Bukała WZ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2012-06-06 23:27:24 Marek Bukała WZ


Wideo komentarz