Komunikaty spółek ESPI i EBI

FON SA - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2013 r .

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-07
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2013 r .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padewskiego 18C .

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE.pdf
Formularz Pełnomocnictwa NWZ.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-07
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2013 r .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2013 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padewskiego 18C .

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE.pdf
Formularz Pełnomocnictwa NWZ.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Usługi Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 267 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Usługi Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 267 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Izabela Jarota-Wahed Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Izabela Jarota-Wahed Prezes Zarządu


Wideo komentarz