Giełda

Polityczne skandale wybudziły rynki z uśpienia

Jeśli wnioskować po ostat­nim zachowaniu popularnego wskaźnika zmienności cen akcji na giełdzie nowojorskiej, czyli indeksu VIX, Wall Street zapadła na początku maja w letarg.

Wojciech Białek, główny analityk, CDM Pekao

Foto: Archiwum

Wartość tego wskaźnika spadła 8 maja poniżej poziomu 10 pkt, co w jego historii zdarzyło się wcześniej jedynie dwu­krotnie: 22 grudnia 1993 r. oraz 20 listopada 2006 r. W pierwszym przypadku koniec hossy na S&P 500 był wtedy odległy o trzy miesiące, a w drugim o 8-11 miesięcy. Jeśli jednak uwzględnimy środowy wzrost VIX powyżej poziomu 15 pkt, to okaże się, że obecna sytuacja jest podobna do tej z lutego 1994 r. (początek łagodnej płaskiej bessy na S&P 500) i z lutego 2007 r. (5-7 miesięcy do końca hossy). W obu historycznych przypadkach potencjał spadkowy S&P 500 w okresie następnych 11 miesięcy nie przekraczał 1,8-6,6 proc.

Przyczyną obserwowanego od kilku dni skoku zmienności był dalszy wzrost utrzymują­cego się od czasu ubiegłorocz­nych wyborów prezydenckich napięcia politycznego w USA oraz ujawnienie nowych infor­macji związanych z trwającym skandalem łapówkarskim w Brazylii. W Stanach Zjedno­czonych coraz częściej mówi się o rozpoczęciu procedury odwołania Donalda Trumpa z urzędu. Ze względu na konstytucyjny wymóg 2/3 głosów w Senacie za takim rozwiązaniem sztuka ta nie udała się jeszcze nigdy w historii USA. Dwukrotnie wniosek o impeachment przegłosowywany był przez Izbę Reprezentantów (w 1868 r. w przypadku Andrew John­sona oraz w grudniu 1999 r. w przypadku Billa Clintona), ale w obu przypadkach przepadał w Senacie (w lutym 1999 r. w przypadku Clintona). Richard Nixon w wyniku afery „Watergate" postanowił ubiec prawdopodobny impeach­ment i sam podał się do dymisji w sierpniu 1974 r., pół roku po formalnym wszczę­ciu procedury przez Izbę Reprezentantów. W świetle tych statystyk szanse na odsunięcie od władzy Donalda Trumpa nie wydają się zbyt wysokie. Rosną być może natomiast szanse, że w sytuacji wyraźnego wzrostu ryzyka Fed nie zdecyduje się w czerwcu na kolejną podwyżkę stóp.

Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów "Parkietu"
Chcesz czytać więcej?
Już teraz zamów teraz e-prenumeratę na 2018 rok!
  • E-wydanie "Parkietu"
  • Dostęp do analiz, opinii, komentarzy, kwartalnych wyników finansowych
  • Archiwum tekstów "Parkietu"
Kup teraz

Wideo komentarz