Budownictwo

Kurs Stomilu Sanok w górę po wynikach

Producent wyrobów gumowych ma za sobą rekordowy rok, jeżeli chodzi o sprzedaż i wypracowane zyski.

Opublikowany przed czwartkową  sesją raport wywołał pozytywną reakcję inwestorów. Akcje producenta wyrobów gumowych drożały o ponad 4  proc., do 44, 80 zł  przy wyraźnie większych od średniej z ostatnich miesięcy obrotach.

Spółka w 2013 roku zarobiła na czysto 69,8 mln zł, o 47 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny spółki zwiększył się o ponad 45 proc., do 90,2  mln zł, przy przychodach wynoszących 720 mln zł, o 11 proc. większych niż z 2012 roku .Na znaczącą dynamikę zysków przełożyła się wyraźna poprawa rentowności na wszystkich poziomach. Marża operacyjna grupy skoczyła do 12,5 proc. z 9,5 proc. przed rokiem.

Największy wpływ na ubiegłoroczne wyniki miał segment motoryzacyjny, gdzie sprzedaż zwiększyła się o ponad 26 proc. w porównaniu z 2012 rokiem.  W efekcie udział przychodów z tego segmentu w łącznych przychodach grupy zwiększył się do 41,9 proc., z 36,9 proc. w poprzednim roku.  częściowo za wzrost sprzedaży wynikał z włączenia do grupy przychodów francuskiej spółki RPS przejętej w 2012 roku.  Jednocyfrowy spadek sprzedaży zanotowały segmenty przemysłu i rolnictwa oraz budownictwo. Spółka podała, że największą dynamikę sprzedaży zanotowano w krajach UE przy jednoczesnym spadku eksportu na rynki wschodnie.

W ocenie analityków kolejne lata zapowiadają się równie udanie dla spółki. Przekonują, że rozwój jej rozwój będzie w dużej mierze napędzany przez segment motoryzacji, który z roku na rok ma coraz większy udział w obrotach grupy. - Biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę rejestracji nowych aut w Europie (i idący za tym wzrost produkcji) możemy oczekiwać poprawy sprzedaży w segmencie automotive, co będzie głównym czynnikiem wzrostu spółki. Oprócz tego spółka zaprezentowała dobre wyniki sprzedaży w segmencie mieszanek, co daje nadzieje na wzrost udziału tego segmentu w przyszłości. Nie oczekuję istotnego wzrostu w segmentach budownictwa oraz  przemysłu i rolnictwa, biorąc pod uwagę płaskie wyniki w 2013 w tych segmentach oraz ryzyko wynikające z ekspozycji na rynki Europy Wschodniej – uważa Wojciech Dębski, analityk ING Securities.

W ocenie eksperta ciekawa strategia spółki skupiająca się na segmencie automotive, oraz perspektywa wzrostu sprzedaży (także dzięki możliwych inwestycji w Chinach i Europie Zachodniej lub Ameryce Północnej) w sprzedaży do UE oraz innych regionów świata, daje podstawy, by oczekiwać poprawy wyników w bieżącym i następnych latach.


Wideo komentarz