Banki

BZ WBK motywuje pracowników

Bank przedstawił główne założenia programu motywacyjnego. Zakładają dwucyfrowy wzrost zysku netto w tym i przyszłym roku. Czy jest realny?
Foto: Fotorzepa/Michał Walczak

Akcjonariusze banku BZ WBK zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 17 maja, o przyjęciu trzyletniego programu motywacyjnego. Jego uczestnikami mają być wszyscy członkowie zarządu oraz wskazani przez zarząd i zaakceptowani przez radę nadzorczą kluczowi pracownicy grupy, w łącznej liczbie nie większej niż 250 osób. W ramach programu spółka wyemituje do 250 tys. akcji, cena emisyjna jednej akcji miałaby wynieść 10 zł (obecnie kapitał dzieli się na 99,2 mln akcji, kurs na GPW sięga 359 zł).

Jakie wyniki bank musi osiągnąć, aby kluczowi pracownicy skorzystali z tego atrakcyjnego programu? Założono, że 100 proc. nagrody rocznej zostanie przyznane, jeżeli roczna stopa wzrostu zysku netto grupy BZ WBK będzie nie niższa niż 17,8 proc. w 2017 roku, 13,4 proc. w 2018 roku i 13,4 proc. w 2019 roku. Uczestnikom będzie przysługiwało 25 proc. nagrody rocznej, jeżeli roczna stopa wzrostu w poszczególnych latach programu będzie równa 80 proc. założonego poziomu realizacji.

Z pierwszych prognoz analityków dla BZ WBK na ten rok wynika, że wymagania wcale nie są nierealne. Ale tylko jeśli założymy, że pod uwagę brany jest skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk. W tym roku grupa może zwiększyć zysk netto o ok. 18 proc., do 2,25 mld zł, zaś w przyszłym o ponad 10 proc., do 2,48 mld zł. Gdyby oprzeć się na raportowanych przez bank wynikach, osiągnięcie wymaganego wzrostu byłoby trudne. Według prognoz analityków raportowany wynik netto w tym roku może się poprawić tylko o 5 proc.

Ale oprócz stopy wzrostu zysku netto (waga 60 proc.), przesłankami uzyskania nagrody rocznej jest osiągnięcie przez grupę założonego poziomu stopy zwrotu aktywów ważonych ryzykiem RORWA (waga 20 proc.) oraz wskaźników jakościowych satysfakcji klientów (10 proc.) i zaangażowania pracowników (10 proc.).

Uczestnicy będą uprawnieni do 100 proc. nagrody rocznej, jeżeli roczna stopa zwrotu aktywów ważonych ryzykiem nie będzie niższa niż 2,24 proc. w 2017 r., 2,37 proc. w 2018 r. i 2,5 proc. w 2019 r. Uczestnicy będą uprawnieni do 25 proc. nagrody rocznej, jeżeli wskaźnik RORWA będzie równy 80 proc. założonego poziomu realizacji w poszczególnych latach.

Program zakłada także przyznanie tzw. nagrody łącznej, której wysokość jest uzależniona m. in. od wysokości skumulowanej średniorocznej stopy wzrostu (CAGR) zysku netto grupy w okresie trzech lat obowiązywania programu motywacyjnego oraz średniej wartości wskaźnika RORWA. Waga dla zysku netto wynosi 80 proc., a dla RORWA 20 proc.

Przyznanie maksymalnej nagrody łącznej założono przy skumulowanej średniorocznej stopie wzrostu zysku netto nie niższej niż 15 proc. i wskaźniku RORWA nie niższym niż 2,38 proc. Jeżeli dynamika wzrostu zysku netto będzie równa 11,7 proc., a wskaźnik RORWA nie niższy niż 1,9 proc. - uczestnikom będzie przysługiwać 25 proc. łącznej nagrody.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły